ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА ДДЛРГ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2019 г.

12.06.2020г.

В настоящата обобщена справка са отбелязани подадените данни за работата на функциониращите Домове за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – ДДЛРГ „Петър Димитров“, с. Първомай (Благоевградска област), ДДЛРГ „Асен Златаров“, Враца, ДДЛРГ „Олга Стоянова“, Дупница, ДДЛРГ „Княгиня Мария Луиза“, Пловдив, ДДЛРГ „Катя Ванчева“, с. Широка лъка (Смолянска област), ДДЛРГ „Българка“, Стара Загора, ДДЛРГ към КСУ „Олга Скобелева“, Пловдив.

⇒ Информационна карта

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.