Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

31.12.2007г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/natovarenost-na-ozd-kadrovo-obezpechenie-na-deteto-parvo-polugodie-2007.pdf" download="all" viewer="google"]