Обобщени данни за 2012 г. от оздравителните училища на територията на страната

Обобщени данни за 2012 г. от оздравителните училища на територията на страната

31.12.2012г.