Статистика

Деца от специализирани институции осиновени и настанени в приемни семейства

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-ot-spetsializirani-institutsii-osinoveni-nastaneni-…
31.12.2009г.

Възпитателни училища - интернати (ВУИ) и социално-педагогически - интеранти (СПИ…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vazpitatelni-uchilishta-internati-sotsialno-…
15.12.2009г.

Болнични училища

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/bolnichni-uchilishta-2009.pdf" download="all" viewer="…
15.12.2009г.

Безнадзорни деца - приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/beznadzorni-detsa-priuti-dnevni-tsentrove-2009.pdf"…
15.12.2009г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.