Статистика

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/natovarenost-na-ozd-kadrovo-obezpechenie-na-deteto-parvo-…
31.12.2006г.

Комплекси за социални услуги за деца и семейства, работещи с деца, жертва на нас…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/kompleksi-za-sotsialni-uslugi-za-detsa-semeistva-…
31.12.2006г.

Деца с изявени дарби

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-iziaveni-darbi-2006.pdf" download="all" viewer="…
31.12.2006г.

Деца с изявени дарби

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-iziaveni-darbi-2006.pdf" download="all" viewer="…
31.12.2006г.

Деца с увреждания и или хронични заболявания

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-uvrezhdania-hronichni-zaboliavania-2006.pdf"…
31.12.2006г.

Приемна грижа

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/priemna-grizha-2006.pdf" download="all" viewer="google"]
31.12.2006г.

Ефективност на системата за закрила на детето - 2006 г.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/efektivnost-na-sistemata-za-zakrila-na-deteto-2006.pdf"…
31.12.2006г.

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vazpitatelni-uchilishta-internati-sotsialno-…
31.12.2006г.

Специални училища

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/spetsialni-uchilishta-2006.pdf" download="all" viewer="…
31.12.2006г.

Осиновяване

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/osinoviavane-2006.pdf" download="all" viewer="google"]
31.12.2006г.

Деца, жертва на насилие

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-zhertva-na-nasilie-2006.pdf" download="all" viewer…
31.12.2006г.