Статистика

Деца с увреждания и/или хронични заболявания

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-uvrezhdania-hronichni-zaboliavania-2007.doc"…
31.12.2007г.

Ефективност на системата за закрила на детето

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/efektivnost-na-sistemata-za-zakrila-na-deteto-2007.pdf"…
31.12.2007г.

Възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vazpitatelni-uchilishta-internati-sotsialno-…
31.12.2007г.

Специални училища

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/spetsialni-uchilishta-2007.pdf" download="all" viewer="…
31.12.2007г.

Осиновяване

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/osinoviavane-2007.doc" download="all" viewer="microsoft"]
31.12.2007г.

Безнадзорни деца

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/beznadzorni-detsa-2007.pdf" download="all" viewer="google…
31.12.2007г.

Деца, жертва на насилие

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-zhertva-na-nasilie-2007.pdf" download="all" viewer…
31.12.2007г.

Деца, отглеждани в специализирани институции

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-otglezhdani-v-spetsializirani-institucii-2007.pdf"…
31.12.2007г.

Натовареност на ОЗД и кадрово обезпечаване на дейностите по закрила на детето

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/natovarenost-na-ozd-kadrovo-obezpechenie-na-deteto-parvo-…
31.12.2006г.

Комплекси за социални услуги за деца и семейства, работещи с деца, жертва на нас…

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/kompleksi-za-sotsialni-uslugi-za-detsa-semeistva-…
31.12.2006г.

Деца с изявени дарби

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-iziaveni-darbi-2006.pdf" download="all" viewer="…
31.12.2006г.

Деца с изявени дарби

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/detsa-s-iziaveni-darbi-2006.pdf" download="all" viewer="…
31.12.2006г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.