Структура на ДАЗД

17.07.2018г.
Е.Лилова
Елеонора Лилова
Председател

Д-р Елеонора Лилова е председател на Националния съвет за закрила на детето и на Консултативния съвет по въпросите на децата към ДАЗД. Представител е на България в Управителния съвет по правата на детето към Съвета на Европа и член на национални съвети, комитети и експертни групи в областта на политиките за детето.

Притежава докторска образователна и научна степен в областта „Управление на образованието“, магистърска степен по педагогика и по социология от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализира психология и информационни технологии.

Д-р Лилова има доказан управленски опит като директор на две столични училища. Успешно ръководи национални и международни проекти. Участва в квалификации и обмяна на управленски опит в Кеймбридж и Оксфорд (Великобритания), Унгария, Полша, Гърция, Италия, Малта, Чили и др. Удостоена е с почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН, наградата „Сърцето на София“ и др.

Владее руски и английски езици.

 
888
Теодора Иванова
Главен секретар

Д-р Теодора Иванова е член на комисии, работни групи и съвети на национално ниво.  

Притежава докторска степен по международно право и международни отношения от Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Д-р Иванова работи в Държавната агенция за закрила на детето от нейното създаване. Изпълнявала е длъжността „Ръководител на Инспекторат“, а по късно Главен директор на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. От 2013 година е Главен секретар на Държавната агенция за закрила на детето към Министерски съвет.

 

 

 

8787
Милена Дянкова
Директор на Дирекция "Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация
 
8987
Камелия Николова
Главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето"
AY
Албена Йосифова
Директор на Дирекция "Административно-правно и финансово-стопанско обслужване"
Мила Иванова
Връзки с обществеността

Териториални отдели на Главна дирекция Контрол по правата на детето

Отдел "Мониторинг и контрол - западен" - за областите София-град, Софийска, Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана и Плевен

Началник на отдел: Татяна Димитрова Адрес: гр. София 1051, ул. "Триадица" 2 Тел.: 02/933 90 35, 02/933 90 39 Тел./факс: 02/933 90 44 Изнесено работно място: Адрес: гр. Враца 3000, ул. "Стоян Заимов" 2, ет. 4, стая 14 Тел./факс: 092/66 65 25

Отдел "Мониторинг и контрол - южен" - за областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Кърджали, Смолян, Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол

Началник на отдел: Нейля Мурад Адрес: гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" 7-9  Тел./факс: 056/82 71 53 Изнесено работно място: Адрес: гр. Пловдив 4000, пл. "Никола Мушанов" 1, стая 122 и 134 Тел./факс: 032/64 97 98

Отдел "Мониторинг и контрол - северен" - за областите Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Търговище, Варна, Шумен, Добрич, Разград и Силистра

Началник на отдел: Галя Атанасова Адрес: гр. Русе 7000, пл. "Свобода" 6, стая 502 Тел./факс: 082/82 69 72 Изнесено работно място: Адрес: гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 76 Г, стая 515 Тел./факс: 052/64 24 25


Председатели на Държавна агенция за закрила на детето

д-р Елеонора Лилова Офелия Кънева Ева Жечева Калин Каменов Надя Шабани Ширин Местан
От 2018 г. до момента От 2016 до 2018 г. От 2013 до 2016 г.
От 2001 до 2002 г.
От 2012 до 2013 г. От 2009 до 2012 г. От 2002 до 2009 г.