Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Ден на толерантността в област Пазарджик

13.11.2019г.

Като титуляр на област Пазарджик, по повод Денят на толерантността и Денят на правата на детето, проведох няколко инициативи, за да могат повече деца да се докоснат и запознаят със същината на думата "толерантност" и да научат повече за своите права.

Първата инициатива се състоя на 11 ноември 2019 год. (понеделник) в СУ "Христо Ботев" гр. Септември, в час на класа. Ученици от 6 до 11 клас научиха какво представлява Съвета на децата и с каква дейност се занимава. След това разказах за създаването, същността и значението на Деня на толерантността и за конфликти възникнали в света поради липсата на толерантност между хората. Накрая проведохме дискусия, в която всички ученици взеха участие.

На 13 ноември 2019 год. (сряда), отново в СУ "Христо Ботев" гр. Септември, с деца от 1 до 5 клас се събрахме в стаята за занимания по интереси, където след като ги запознах с толерантността, проведохме кратка дискусия, в която мъниците се включиха с голям ентусиазъм. На инициативата присъстваше и председателят на ученическия съвет в нашето училище. Тя прочете на децата "Приказка за доброто сърце". С цветни моливи и флумастери учениците пресъздадоха своята представа за толерантни взаимоотношения с децата около тях.

На 18 ноември 2019 год. (понеделник), на заседание на ученическия съвет, по случай Денят на правата на детето, ученици от 5 до 12 клас чуха какво е Конвенцията на ООН за правата на детето. В същия ден децата направиха цвете на толерантността.

  Няколко дни по-късно се състоя продължението на инициативата за Деня на правата на детето. В Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт гр. Пазарджик проведох информационна лекция с презентация, пред ученици от 10 и 11 клас. Като завършек подариха на училището брошура с Конвенцията на ООН за правата на детето.