Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

До участниците в предизборната кампания за избор на органи на местно самоуправление – Обръщение на председателите на ДАЗД, ЦИК и СЕМ

06.10.2015г.