Инициативи на Съвета на децата в град Велико Търново

26.11.2019г.

На 25.11.2019 г. представител на Съвета на децата към председателя на ДАЗД за област Велико Търново направи инициатива по случай Деня на правата на детето. Димитър Павлев направи презентация на ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица. Той им разказа защо е важно всеки един да си знае правата и задълженията, които има. Под формата на игра участниците в обучението се запознаха и с най-основните права на децата. Всеки участник получи и книжка с правата на детето, изготвена от УНИЦЕФ.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.