Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Инициативи на Съвета на децата в град Велико Търново

26.11.2019г.

На 25.11.2019 г. представител на Съвета на децата към председателя на ДАЗД за област Велико Търново направи инициатива по случай Деня на правата на детето. Димитър Павлев направи презентация на ученици от Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, гр. Горна Оряховица. Той им разказа защо е важно всеки един да си знае правата и задълженията, които има. Под формата на игра участниците в обучението се запознаха и с най-основните права на децата. Всеки участник получи и книжка с правата на детето, изготвена от УНИЦЕФ.