Инициативи на Съвета на децата в град Силистра

20.11.2019г.

В град Силистра се проведоха 3 урока за запознаване с Конвенцията за правата на децата в седмицата на правата, съответно на датите 18,19,20.11. Учениците бяха от 7 клас в училищата ОУ “Отец Паисий“, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Иван Вазов“. Имаше въведение в урока с въпроси свързани с детството и нуждите на децата. Запознах ги с различни истории на семейства от цял свят и проведохме дискусии за техните нужди, разлики и прилики в живота ни. Представена бе конвенцията и нейната история, категориите й и какви закони включва. След това разпределихме децата на групи и играхме игри, на които източник бе Уницеф. Учениците четоха фактите от първата игра с интерес и бяха изключително заинтригувани и внимателни в коя категория поставяха фактите, имаше изключителен интерес и любознание. Във втората игра трябваше да разграничат нужди и желания за бързо време и това придаде много енергия на цялото знаятие. По време на всички уроци участниците проявяваха изключителна емпатия, разбиране, мисъл за околните. Откриха много нови неща, научиха много нови възможности за тях и бяха вдъхновени да използват информацията за напред.

В училище ЕГ „Пейо Яворов“ бяха обхванати учениците от 8 клас, които имаха за задача да изработят постери по повод седмицата на правата. Те създадоха постери с всички права и бяха изложени във фоайето на втория етаж на училището. Старанието показваше колко присърце са взели темата, когато говорих с тях проявиха страхотен интерес. Общо бяха обхванати около 150 ученици