Обръщение на председателя на ДАЗД във връзка с въвличането на деца в прояви на политически партии

Обръщение на председателя на ДАЗД във връзка с въвличането на деца в прояви на политически партии

25.04.2014г.