Предложения на Съвета на децата от заседание, проведено в периода 30 септември - 02 октомври 2018 г. в гр. Пловдив

Предложения на Съвета на децата от заседание, проведено в периода 30 септември - 02 октомври 2018 г. в гр. Пловдив

03.10.2018г.
Файлове

В периода 30 септември – 02 октомври 2018 г. в град Пловдив се проведе второто редовно заседание на Съвета на децата за 2018 г.