Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Предложения от заседание на Съвета на децата, проведено на 28-30 април 2018 г. в гр. Хасково

Предложения от заседание на Съвета на децата, проведено на 28-30 април 2018 г. в гр. Хасково

30.04.2018г.
Файлове