Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Протокол от второто редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на ДАЗД за 2019 г.

11.06.2020г.

Протокол от 30.09.2019 г. -  второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2019 г. - 25.09-27.09.2019г., гр. София ⇒Протокол