Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Протокол от проведено заседание на Съвета на децата на 03.11.2020 г.

04.11.2020г.

На 03.11.2020 г. от 14.00 ч. се проведе второто за 2020 г. онлайн заседание на Съвета на децата (СД) към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в платформата Zoom.

Протокол