Протокол от проведено заседание на Съвета на децата на 09.07.2020 г.

Протокол от проведено заседание на Съвета на децата на 09.07.2020 г.

10.07.2020г.

Протокол от проведено на 09.07.2020 г. от 11.00 ч. онлайн-заседание на Съвета на децата в платформата ZOOM.

⇒ Протокол