Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Протокол от проведено заседание на Съвета на децата на 09.07.2020 г.

10.07.2020г.

Протокол от проведено на 09.07.2020 г. от 11.00 ч. онлайн-заседание на Съвета на децата в платформата ZOOM.

⇒ Протокол