Становище за провеждането на учебната 2020/21 г.

03.12.2020г.

Част от членовете на Съвета на децата: Диян Калайджиев, Тодор Тачев и Ванеса Филипова гостуваха на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев по инициатива на председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.

Целта на срещата е да се чуе детското мнение и то да бъде взето предвид във връзка със старта на новата учебна година в условията на сложната епидемиологична обстановка. Министър Вълчев даде възможност децата да представят становище от Съвета, свързано с учебния материал, дистанционната форма на обучение и мерките за ограничаване на разпространението на COVID-19 в училище.

Пълният текст на становището може да видите тук

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.