Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище на ДАЗД относно разпространения в интернет клип на група „СТЗ отбора” с участието на деца, съдържащ сцени на насилие и употреба на наркотици

18.10.2013г.