Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище на ДАЗД относно мерки за предотвратяване на инциденти с деца, във връзка със случая с пострадалото дете в Гранд Мол – Варна

23.01.2014г.