Становище на ДАЗД относно необходимите мерки и нормативни промени за ограничаване на ранни раждания и защита на правата на децата

01.01.2014г.