Становище на Държавна агенция за закрила на детето във връзка с реклама на фирма „Ново мес”

Становище на Държавна агенция за закрила на детето във връзка с реклама на фирма „Ново мес”

22.01.2014г.