Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Становище на МТСП, ДАЗД и АСП относно констатации и препоръки на Омбудсмана на Република България в качеството му на Национален превантивен механизъм по отношение на установени проблеми при извършване на проверки в ЦНСТ за деца и младежи

31.05.2014г.