Състав на Съвета на децата

14.10.2018г.

Председател: Диян Калайджиев

Област Благоевград

Зам.-председател: Теодора Милушева

Област Кърджали

Секретар: Елена Христова

Област Добрич

Летописец: Микаела Димитрова

Област Хасково

Членове:

Област Благоевград

Титуляр – Диян Калайджиев

Резервен член – Петър Стойнев

Област Бургас:

Титуляр - Джем Юмеров

Област Варна

Титуляр – Тодор Тачев

Резервен член – Стела Златкова

Област Велико Търново

Титуляр – Димитър Павлев

Резервен член – Ивайло Косев

Област Видин

Титуляр – Виктория Симеонова

Резервен член – Стефън Иванов

Област Враца

Титуляр – Христиан Младенов

Резервен член – Мартин Влахов

Област Габрово

Титуляр – Виктор Ангелов

Резервен член – Иван Влъкненски

Област Добрич

Титуляр – Елена Христова

Резервен член – Петя Колева

Област Кърджали

Титуляр – Теодора Милушева

Резервен член – Демет Джамбазова

Област Кюстендил

Титуляр - Анна-Мария Гъркова

Област Ловеч

Титуляр – Милена Иванова

Резервен член – Александър Чаушев

 Област Монтана

Титуляр – Волен Петков

Област Пазарджик

Титуляр – Величко Рангелов

Резервен член – Ивет Кьосекова

Област Перник

Титуляр – Ема Асенова

Резервен член – Сиана Кирилова

Област Плевен

Титуляр – Венцислав Георгиев

Резервен член – Тодор Ценов

Област Пловдив

Титуляр – Радина Минкова

Област Разград

Титуляр – Николай Пенчев

Резервен член – Патриция Колева

Област Русе

Титуляр – Калина Христова

Резервен член – Ралица Чакърова

Област Силистра

Титуляр – Антония Николова

Резервен член – Миряна Димитрова

Област Сливен

Титуляр – Даниела Стоева

Резервен член – Георги Куцаров

Област Смолян

Титуляр – Веселин Евттимов

Резервен член – Галина Кюртева

Област София - град

Титуляр – Ванеса Филипова

Резервен член – Гергана Григорова

Софийска област

Титуляр – Пламена Питекова

Резервен член – Владимира Пушкарова 

Област Стара Загора

Титуляр – Ивелина Иванова

Резервен член – Румислава Русева

Област Търговище

Титуляр – Магдалена Стоянова

Резервен член – Венета Савова

Област Хасково

Титуляр – Калина Кръстева

Резервен член – Микаела Димитрова

Област Шумен

Титуляр – Боряна Градинарова

Област Ямбол

Титуляр – Габриела Георгиева

Резервен член – Красина Димитрова

Представители на децата от уязвими групи:

Мария Николова - Област Видин

Георги Колев - Област Пловдив

Божидара Георгиева - Област Русе

Принцеса Иванова - Област Монтана

Нур Осама -  София-град

Сима Джабали  - София-град

 

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.