Състав на Съвета на децата

14.10.2018г.

Председател: Диян Калайджиев

Област Благоевград

Зам.-председател:

Секретар: Елена Христова

Област Добрич

Летописец: Микаела Димитрова

Област Хасково

 

Членове:

Област Благоевград

Титуляр – Диян Калайджиев

Резервен член – Петър Стойнев

Област Бургас:

Титуляр - Константина Каракачанова

Резервен член - Недялко Тенев

Област Варна

Титуляр – Тодор Тачев

Резервен член – Стела Златкова

 Област Велико Търново

Титуляр – Димитър Павлев

Резервен член – Ивайло Косев

Област Видин

Титуляр – Виктория Симеонова

Резервен член – Стефън Иванов

Област Враца

Титуляр - Теодора Цолова

Резервен член - Виктория Данова

Област Габрово

Титуляр – Виктор Ангелов

Резервен член – Иван Влъкненски

Област Добрич

Титуляр – Елена Христова

Резервен член – Петя Колева

 Област Кюстендил

Титуляр - Анна-Мария Гъркова

Област Ловеч

Титуляр - Мишел Петрова

Резервен член - Преслава Маринчева

Област Монтана

Титуляр - Ирина Кръстева

Резервен член - Стефан Богданов

Област Пазарджик

Титуляр - Ива Кисибирова

Резервен член - Вероника Борисова

Област Плевен

Титуляр – Венцислав Георгиев

Резервен член – Красимир Мутафчиев

Област Пловдив

Титуляр - Соня Кривчева

Резервен член - Габриела Стоянова

Област Разград

Титуляр - Джемал Али

Резервен член - Преслава Неделчева

Област Русе

Титуляр – Калина Христова

Резервен член – Ралица Чакърова

 Област Силистра

Титуляр – Антония Николова

Резервен член – Миряна Димитрова

Област Сливен

Титуляр - Бояна Баева

Резервен член - Цветелина Симеонова

Област Смолян

Титуляр - Кристина Балийска

Резервен член - Мелани Кехайова

София - град

Титуляр – Ванеса Филипова

Резервен член – Гергана Григорова

София - област

Титуляр – Павел Димитров

Област Стара Загора

Титуляр - Едислав Кундев

Резервен член - Ваяна Димитрова

Област Търговище

Титуляр – Магдалена Стоянова

Резервен член – Венета Савова

Област Хасково

Титуляр – Калина Кръстева

Резервен член – Микаела Димитрова

Област Шумен

Титуляр: Борис Иванов

Резервен член: Ина Михайлова

Област Ямбол

Титуляр – Ивайло Йорданов

Резервен член – Симона Генова

 

Представители на децата от уязвими групи:

Мария Николова - Област Видин

Божидара Георгиева - Област Русе

Моника Христова – област Разград

Донка Асенова – област Пазарджик

Паскал Атанасов – област Ямбол

Представител на децата, получили международна закрила в Република България

Виктория Добрева – област Плевен

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.