Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съвет на децата - Документи

Протокол от второто редовно заседание на…

Протокол от 30.09.2019 г. -  второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2019 г. - 25.09-27.09.2019г., гр. София ⇒Протокол 
27.02.2021г.

Протокол от проведено заседание на Съвета…

На 03.11.2020 г. от 14.00 ч. се проведе второто за 2020 г. онлайн заседание на Съвета на децата (СД) към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в платформата Zoom. ⇒ Протокол
04.11.2020г.

Протокол от проведено заседание на Съвета…

Протокол от проведено на 09.07.2020 г. от 11.00 ч. онлайн-заседание на Съвета на децата в платформата ZOOM. ⇒ Протокол
10.07.2020г.

Протокол от второто редовно заседание на…

Протокол от 30.09.2019 г. -  второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2019 г. - 25.09-27.09.2019г., гр. София ⇒Протокол 
11.06.2020г.

Процедура за избор на членове на Съвета на…

Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на…
22.10.2018г.

Предложения на Съвета на децата от заседан…

В периода 30 септември – 02 октомври 2018 г. в град Пловдив се проведе второто редовно заседание на Съвета на децата за 2018 г.
03.10.2018г.