Съвет на децата - Документи

Втора среща на Алумни клуба към Съвета на…

На 15.07.2021 г. се проведе втората среща на Алумни клуба към Съвета на децата, на която се избра Координационен кип, който да координира работата на общността. По време на срещата се взе решение в срок до 10.08.2021 г. членовете на клуба да…
18.07.2021г.

Протокол от второ редовно заседание на Съв…

Протокол от второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2021 г. – 1-4 юли 2021 г., гр. Приморско  ⇒ Протокол  
12.07.2021г.

Протокол от заседание на Съвета на децата…

В периода 15 март - 17 март 2021 г., в гр. Пловдив се проведе първото за 2021 г. редовно заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето ДАЗД. ♦ Протокол Съвет на децата  
20.03.2021г.

Протокол от проведено заседание на Съвета…

На 03.11.2020 г. от 14.00 ч. се проведе второто за 2020 г. онлайн заседание на Съвета на децата (СД) към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) в платформата Zoom. ⇒ Протокол
04.11.2020г.

Протокол от проведено заседание на Съвета…

Протокол от проведено на 09.07.2020 г. от 11.00 ч. онлайн-заседание на Съвета на децата в платформата ZOOM. ⇒ Протокол
10.07.2020г.

Протокол от второто редовно заседание на…

Протокол от 30.09.2019 г. -  второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2019 г. - 25.09-27.09.2019г., гр. София ⇒Протокол 
11.06.2020г.

Протокол от второто редовно заседание на…

Протокол от 30.09.2019 г. -  второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2019 г. - 25.09-27.09.2019г., гр. София ⇒Протокол 
30.09.2019г.

Процедура за избор на членове на Съвета на…

Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на…
22.10.2018г.

Предложения на Съвета на децата от заседан…

В периода 30 септември – 02 октомври 2018 г. в град Пловдив се проведе второто редовно заседание на Съвета на децата за 2018 г.
03.10.2018г.