Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Съвет на децата - Документи