Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Протокол от второ редовно заседание на Съвета на децата за 2021 г.

12.07.2021г.

Протокол от второ редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2021 г. – 1-4 юли 2021 г., гр. Приморско 

⇒ Протокол

1 2