Протокол от заседание на Съвета на децата за 2021 г.

Протокол от заседание на Съвета на децата за 2021 г.

20.03.2021г.

В периода 15 март - 17 март 2021 г., в гр. Пловдив се проведе първото за 2021 г. редовно заседание на Съвета на децата към председателя на Държавната агенция за закрила на детето ДАЗД.

♦ Протокол

pop
Съвет на децата