Протокол от първо редовно заседание на Съвета на децата за 2021 г.

19.03.2021г.

Протокол от първо редовно заседание на Съвета на децата към Председателя на Държавна агенция за закрила на детето за 2021 г. – 15-17 март 2021 г., гр. Пловдив 

⇒ Протокол