Становище относно съвместната работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Становище относно съвместната работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

25.11.2019г.