Състав на Национален съвет за закрила на детето

Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

Председател:

д-р Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за закрила на детето

 

Членове:

Надя Клисурска-Жекова, заместник-министър на труда и социалната политика;

д-р Лидия Чорбанова, заместник-министър на здравеопазването;

Мария Гайдарова, заместник-министър на образованието и науката;

Емил Дечев, заместник-министър на правосъдието;

Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи;

Велислава Петрова, заместник-министър на външните работи;

Людмила Петкова, заместник-министър на финансите;

Борислава Танева, заместник-министър на културата;

Петър Бучков, заместник-министър на младежта и спорта;

Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт;

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистически институт;

Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;

Калин Каменов, представител на Националното сдружение на общините в Република България, кмет на община Враца;

Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет;

Ернеста Русева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;

д-р Христо Хинков, директор на Националния център по обществено здраве и анализи;

проф. Нели Петрова-Димитрова, Институт за социални дейности и практики;

Ванина Кирова, Национална мрежа за детето;

Петя Димитрова, Национална асоциация на ресурсните учители;

Антоанета Василева, Сдружение с нестопанска цел „Асоциация Родители“;

Елена Петкова, Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“;

проф. д-р Морис Гринберг, Фондация „АСИСТ - помагащи технологии“;

д-р Иванка Шалапатова, Фондация „За нашите деца“;

Бистра Бончева, Фондация „Карин дом“;

Гергана Ефремова, Фондация „Заедно в час“;

Надежда Стойчева, Фондация „Асоциация Анимус“;

Димитър Димитров, Фондация „Промяната“.

 

Секретариат:

Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“, ДАЗД