Състав на Национален съвет за закрила на детето

28.08.2018г.
Files

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

 

Председател:

Д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД и НСЗД    

Членове:

Зорница Русинова, заместник- министър на труда и социалната политика;

Д-р Бойко Пенков, заместник-министър на здравеопазването;

Деница Сачева,  заместник- министър на образованието и науката;

Росица Велкова-Желева, заместник-министър на финансите

Евгени Стоянов, заместник-министър на правосъдието;

Румен Димитров, заместник-министър на културата;

Стефан Балабанов, заместник-министър на  вътрешните работи;

заместник-министър на младежта и спорта;

Юрий Щерк,  заместник-министър на вътрешните работи;

Ивайло Иванов, управител на Националния осигурителен институт;

Весела Караиванова, подуправител на Националния осигурителен институт;

Диана Янчева, заместник-председател на Националния статистическия институт;

Румяна Петкова, изп. директор на агенция за социално подпомагане;

Калин Каменов, кмет на гр. Враца, представител на Националното сдружение на общините   в Република България;

Константин Томанов, секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;

д-р Пламен Попов, директор на Националния център по наркомании;

Стела Гачевска, изп. директор на Фондация “Конкордия”;

Юрий Вълковски, изп. директор на Фондация „Промяната“;

Георги Симеонов, изп. директор на Надежда и домове за децата – клон България;

Карло Луканов, председател на Управителния съвет на Фондация „Бащи за отговорно родителство“;

Георги Георгиев, Председател на Национален алианс за социална отговорност;

Елка Налбантова, програмен  директор на Национална мрежа за децата;

Ива Бонева, изп. директор на Център за приобщаващо образование;

Иванка Шалапатова, изп. директор на Фондация „За нашите деца“;

доц. д-р Морис Гринберг, председател на Управителния съвет на Фондация „Асист“;

Радомир Славчов, председател на Асоциация за детско развитие „чл.24“;

Вера Иванова, председател   Конфедерация за защита правата на децата;

Хабибе Расим, председател  Народно читалище „Делиорман 2014 г.“

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.