Състав на Съвета на децата към ДАЗД

14.10.2018г.

Област Благоевград

Титуляр – Диян Калайджиев

Област Бургас

Титуляр – Джем Юмеров

Област Варна

Титуляр – Адриян Дянков

Резервен член – Росица Николова

 

Област Велико Търново

Титуляр – Николет Александрова

Резервен член – Гергана Терзиева

Област Видин

Титуляр – Гергана Джунова

Резервен член – Светозар Братанов

Област Враца

Титуляр – Христиан Младенов

Резервен член – Мартин Влахов

Област Габрово

Титуляр – Аврора Славова

Резервен член – Рая Топузакова

Област Добрич

Титуляр – Инна Куцарова

Резервен член – Христина Христова

Област Кърджали

Титуляр – Теодора Милушева

Резервен член – Мартин Каралчев

 

Област Кюстендил

Титуляр - Калина Чучукова

Резервен член – Росица Стоилкова

Област Ловеч

Титуляр – Милена Иванова

Резервен член – Александър Чаушев 

Област Монтана

Титуляр – Ива Иванова

Резервен член – Волен Петков 

Област Пазарджик

Титуляр – Ивет Кьосекова

Резервен член – Величко Рангелов

Област Перник

Титуляр – Ема Асенова

Резервен член – Сиана Кирилова

Област Плевен

Титуляр – Венцислав Георгиев

Резервен член – Тодор Ценов

Област Пловдив

Титуляр – Радина Минкова

Резервен член – Георги Колев

Област Разград

Титуляр – Николай Пенчев

Резервен член – Патриция Колева

Област Русе

Титуляр – Анита Желева

Резервен член – Милена Петкова
 

Област Силистра

Титуляр – Петър Хвърчилов

Резервен член – Ванеса Лалева

Област Сливен

Титуляр – Даниела Стоева

Резервен член – Макрина Маркова

Област Смолян

Титуляр – Галина Кюртева

Резервен член – Веселин Евтимов

Област София

Титуляр – Виктория Витанова

Резервен член – Габриела Иванова

Софийска област

Титуляр – Пламена Питекова

Резервен член – Владимира Пушкарова 

Област Стара Загора

Титуляр – Румислава Русева

Резервен член – Ивелина Иванова

Област Търговище

Титуляр – Станислав Калчев

Резервен член – Светлозара Йорданова

Област Хасково

Титуляр – Галина Вълчева

Резервен член – Димитър Джангозов

Област Шумен

Титуляр – Боряна Градинарова

Област Ямбол

Титуляр – Габриела Георгиева

Резервен член – Красина Димитрова

Представители на децата от уязвими групи

Мариета Миланова

Мартина Йорданова  

Ралица Минкова     

Принцеса Иванова

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.