Здравейте. Интересува ме официалното становище на АСП по отношение изпълнение на решения в частта за режим на лични контакти в периода на карантина и закони вата му аргументация, на лице ли са официално препоръки/заповеди и пр. Благодаря

Здравейте. Интересува ме официалното становище на АСП по отношение изпълнение на решения в частта за режим на лични контакти в периода на карантина и закони вата му аргументация, на лице ли са официално препоръки/заповеди и пр. Благодаря

19.03.2020г.

 Здравейте! За официални становища, препоръки и решения от Агенцията за социално подпомагане, моля обърнете се към тях. Държавната агенция за закрила на детето е отделна структура от АСП. 

Целта на настоящата онлайн услуга е психологическа подкрепа за хората, които имат нужда, в извънредната ситуация.