Здравейте. Интересува ме официалното становище на АСП по отношение изпълнение на решения в частта за режим на лични контакти в периода на карантина и закони вата му аргументация, на лице ли са официално препоръки/заповеди и пр. Благодаря

19.03.2020г.

 Здравейте! За официални становища, препоръки и решения от Агенцията за социално подпомагане, моля обърнете се към тях. Държавната агенция за закрила на детето е отделна структура от АСП. 

Целта на настоящата онлайн услуга е психологическа подкрепа за хората, които имат нужда, в извънредната ситуация.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.