Имам питанка,възможно ли е при карантина в цялата страна и затворени с КПП градове,баща отдалечен град да дойде да види детето си. Няма ли да ни изложи на риск с това си посещение? При условие че той работи с много хора?

Имам питанка,възможно ли е при карантина в цялата страна и затворени с КПП градове,баща отдалечен град да дойде да види детето си. Няма ли да ни изложи на риск с това си посещение? При условие че той работи с много хора?

27.03.2020г.

Привет!

Много са въпросите с подобна проблематика. Предлагаме ви текста на писмото, изготвено от екип на ДАЗД за тези случаи:

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Всеизвестна е максимата, че децата следват не съветите, а примера на своите родители. Със силно развитата си интуиция те обикновено долавят и най-незначителните колебания в настроението и чувствата на своите родители. Безусловната любов трябва да бъде основното ни взаимоотношение с детето, иначе всичко друго е непредсказуемо, особено отношението и поведението му.

Но дали в ежедневния живот това е така!?

В живота има раздели и невинаги сме подготвени за тях – не знаем накъде да тръгнем, какво да направим, какво искаме, какво чувстваме. Понякога стигаме до конфликти, дори до „родителски войни. Причините са хиляди, например, силно накърнено его. Все повече семейства се разделят с множество дела и скандалиДо какво водят родителските войни? Как и защо едно малко дете се превръща в заложник на интереси? В такава трудна ситуация как да си представим какво се случва с нашето дете? Като резултат често има двама наранени възрастни, всеки със своята гледна точка, а детето е някъде там... Може би си мислим, че знаем кое е най-доброто за него в този момент, но чуваме ли наистина какво иска то, какво му е нужно?

Трябва ли да поставим детето в ситуация на избор между двамата родители? Не е нужно, нека му осигурим сигурност, да покажем, че е обичано и от двамата, че може да разчита на нас във всеки един момент, че няма да бъде изоставено.

Понякога се иска да преглътнем и надмогнем собствената болка и наранено достойнство, за да дадем пространство за болката на детето, за което раздялата също е промяна, да осигурим контакт на детето с другия родител.

Последните събития, свързани с пандемията от коронавирус (COVID-19), промениха ежедневието на много деца и на Вас – техните родители. Много семейства са изолирани, поставени под карантина, училищата и детските градини са затворени. Много родители вероятно се чувстват под голям стрес.

С оглед въвеждането на извънредно положение, много родители се интересуват как да изпълняват съдебните актове, по силата на които са длъжни да предават децата си на другия родител за осъществяване на режим на лични отношения. Възникват сериозни притеснения и неясноти. В Държавната агенция за закрила на детето ДАЗД постъпиха редица сигнали от родители, които са в ситуации на родителски конфликти и не могат да осъществяват комуникация с децата си.

            В най-добър интерес на детето е Вие, неговите родители, да положите усилия и съвместно да вземете решение за начина, по който ще се осъществяват контактите с родителя, който не полага основните и ежедневни грижи за него. Положете усилия да загърбите различията и да помислите как да защитите детето в най-висока степен, без да нарушите връзката му с отсъстващия родител. Влошените отношения между родителите и възникването на спорове между тях в тази усложнена епидемиологична обстановка, би обострило вниманието на детето и ще окаже негативно влияние върху неговото психологическо и емоционално състояние. Следва да се отчетат и факторите, които поставят детето в още по-усложнена ситуация – липса на контакти с негови връстници. В този момент лишаването от контакт и с един от родителите би всяло страх и неувереност у него. Може да се планират превантивни мерки за периода на лични отношения, като например: ограничаване на контактите с външни за семейството и детето лица, повишена хигиена, честа дезинфекция на дома, в който ще се упражнява режима на виждане. Съвместно с майката или бащата можете заедно да планирате, къде ще се срещнете с детето или децата, което би довело до спокойствие у другия родител, че детето ще бъде в безопасност.

            Предвид въведените извънредни мерки и забрани (за напускане на областните градове, за посещения на детски площадки, паркове и градини), които трябва да се съблюдават стриктно, е добре да се постигне единомислие, да се вземе разумно съвместно решение от Вас – двамата родители, по отношение на тези контакти. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат осъществяване на контакт с родител, при който детето не живее и да допринесе да не се подлагат на излишен риск от заразяване.  Бъдете гъвкави, помагайте си, организирайте си виртуални вечери, срещи, игри и общувайте повече – безопасно и без излишно напрежение. Така всички ще са защитени и правата съхранени. Важно е да се помни, че децата наблюдават как възрастните реагират на стресовите събития.

В случай, че родител със своите действия или нарочно бездействие, опитва да ограничи контактите с другия родител, без да осъзнава какви вреди нанася върху емоционалното състояние на детето, подкрепа може да бъде оказана по някой от следните начини: онлайн и телефонни консултации, предоставяни от Държавната агенция за закрила на детето и Министерство на труда и социалната политика; насочване към разговори със специалисти от наличните социални услуги в общността, отново чрез телефон или електронни средства; уведомяване на социалните работници от отделите за закрила на детето по места, които могат да проведат разговори с двамата родители и да уточнят (от дистанция, отново по телефон) начините, по които може да се осъществи контакта. Родителите трябва в интерес на детето да съдействат на органите по закрила на детето за планиране на начина, мястото и условията за осъществяване на личните отношения (при положение, че имат неразбирателство помежду си и никой от тях не е склонен да направи компромис в решението си).

Уважаеми родители, подкрепяйте се взаимно, като покажете на своите деца правилен модел на поведение!

В условията на глобална заплаха, ефективното преодоляване на надвисналата опасност се основава на личната отговорност, сътрудничеството, взаимната подкрепа и солидарността!

Повече за психологическата страна на въпроса може да прочетете тук:

https://sacp.government.bg/чзв/здравейте-разведена-съм-с-дете-на-0

Още по темата:

https://sacp.government.bg/чзв/как-трябва-да-се-осъществява-режима