Какво ще се случи с образованието в такива ситуации?

Какво ще се случи с образованието в такива ситуации?

20.03.2020г.

 Здравейте! Образованието в момента и до края на извънредното положение се организира в неприсъствена форма на обучение. Това е нов начин, който има и своите положителни страни - да се модернизира чрез технологични решения, но и да ангажира повече родители в подкрепа на децата и учителите в образователния процес. За всички мерки и новини в образователната сфера, моля ползвайте първоизточниците - министерство на образованието и науката, регионалните управления на образованието, конкретното училище или детска градина.

Целта на настоящата онлайн услуга е кризисна подкрепа за хората в емоционален аспект.