Майка ми казва, че като тръгнем на училище ще нося маска и ръкавици. Другите дали ще носят, защото иначе ще ми се смеят?

23.03.2020г.

Здравей!

По разбираеми причини все още е рано да гадаем какви ще бъдат обстоятелствата, когато дойде време да тръгнете на училище, в познатия отпреди ритъм. Възможно е да са такива, че да е задължително вички да носят маска и ръкавици. Възможно е проблемът вече да е овладян и тази необходимост изобщо да е отпаднала. И в двата случая ще отпадне и притеснението ти, дали няма да се различаваш от останалите и да те сочат с пръст. Ако обаче ситуацията е като в настоящия момент - всеки сам да решава за себе си как да се предпазва, то може да ти се наложи да бъдеш поставен в положението, за което споделяш. Нека го разгледаме от различни ъгли:

1. Няма как да знаеш дали само ти ще носиш маска и ръкавици. Ами ако половината клас носят, а другата половина - не? Ами ако само двама или трима носят? Ами ако само двама или трима не носят?

2. Нека допуснем варианта, в който ти ще си единствен, или един от малцината, които биха носили маска и ръкавици. Кое те кара да мислиш, че останалите биха ти се присмивали? Имал ли си неприятен опит с твоите съученици, когато те са ти се подигравали за нещо? А сега си припомни случаи, в които си се притеснявал, че ще бъдеш осмян, но всъщност са те приемали съвсем нормално.

3. Опитай се да си отговориш кое те притеснява повече - факта, че може да те "сочат с пръст" или това, че майка ти решава нещо, без да се е допитала до теб и твоите чувства и опасения? От запитването ти не става ясно на каква възраст си, но има не един и два момента в живота ни, когато искаме да (по)кажем на родителите си, че се нуждаем лично да участваме във взимането на решенията, които се отнасят но нас. Ако това те притеснява, поговори с нея. Предложи й да се допитате до училищния лекар (или друг специалист) кои предпазни средства са наложителни, кои пожелателни и кои излишни. Предложи й да поговори и с родителите на твои съученици...

Така и двамата ще "потренирате" готовността си за диалог, както и способността да проявявате разбиране към другия.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.