От кога влиза в сила наложеният вечерен час?

От кога влиза в сила наложеният вечерен час?

20.03.2020г.

Здравейте! За въвеждането на вечерен час, моля следете за информация в населеното място, в което живеете. Няма вечерен час, който да е въведен за територията на цялата страна, към настоящия момент.