Тати остава без работа и пие.Чух заплахи от него и ме е страх.

Тати остава без работа и пие.Чух заплахи от него и ме е страх.

26.03.2020г.

Начинът на живот, на който и да е  родител, се отразяв,а съществено на децата му. Те на свой ред  преживяват неговите проблеми и дори да нямат достатъчен житейски опит, се стремят да поправят положението.

Не зная на каква възраст си и съответно как да подбирам думите си, така че да е достатъчно разбираемо за теб. Щом обаче търсиш пътища за справяне, поемайки инициатива в такава трудна ситуация, смятам че притежаваш достъчна зрялост, за да се общува с теб като с възрастен.

Очертават се три линии на страховете ти.

  1. Татко губи работата си.

В извънредната ситуация, в която се намираме, за съжеление има хора, които ще се изправят пред този проблем. Понякога на възрастните се налага да преодоляват и такива препятствия. Това, което можеш да направиш ти е да му покажеш, че си до него, подкрепяш го и заедно ще намерите решение.

Можеш да му предложиш да прочете за подобен проблем в нашия сайт ето тук:

https://sacp.government.bg/чзв/здравейте-притеснявам-се-че-ще

  1. Татко пие.

Понякога човек прибягва към алкохола като компенсиращо средство, при житейски ситуации, които „му идват в повече“. По този начин:

Изразява бунта си спрямо ситуацията. Така се опитва да противодейства на факта, че е неоценен, неразбран и притиснат.

Изразява нуждата си да го съжалят и да му обърнат внимание.

Опива се да „притъпи“ стреса от необходимостта да намира решения за възникналите проблеми.  

Помисли, преди да започне кризата, пил ли е и  в какви ситуации?

Във връзка с извънредното положение Българската асоциация по психотерапия е предоставила възможност за безплатно онлайн консултиране. Можеш да „подскажеш“ на баща ти да се възползва. Ето тук ще намерите имената и координатите на колеги от различни направления, които са готови да помогнат:

http://www.psychotherapy-bg.org/wp-content/uploads/2020/03/online-cons.htm

 

  1. Татко отправя заплахи.

Кого и с какво заплашва? Опасяваш се за себе се, за близките си или за него самия? Преди бил ли е агресивен?

Намери момент, в който е трезвен и смело му кажи за страховете си.

В случай, че положенито не се променя, при най-малкото твое притеснение, потърси подкрепа на Националната телефонна линия за деца 116 111, която е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.