20 години Държавна Агенция за Закрила на Детето

16.06.2021г.

През 2021 г. Държавната агенция за закрила на детето отбелязва 20 години от своето създаване. За тези двадесет години, всички свързали професионалния си път с ДАЗД преодоляхме много предизвикателства в общата цел да гарантираме правата на децата и да създаваме условия за техния живот да бъде още по-добър, а агенцията изпълнява със съдържание идеята за единна и координирана държавна политика чрез дейността си. Представяме Ви описание на функционирането на ДАЗД:
► 
20 години ДАЗД – гарант за правата на децата в България. 

► Стратегии, политики решения в полза на децата на България.

*********************************************************************************

Като израз на обич към децата и резултат от дейността, която Държавна агенция за закрила на детето извършва за тях, през 20201 г. председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова инициира създаването на първата в България „Бяла книга за детето“.

Изданието е повод за размисъл, дискусия и обединение по въпросите, които в най-голяма степен засягат живота на децата. В „Бялата книга за детето“ са структурирани и представени материали, предоставени от министерства, агенции и организации, които отразяват разработени и внедрени политики за развитие и закрилата на детето у нас. Това е бял, фактически документ, който представя постиженията в общите политики за детето през последните 10 години в България, както и редица предизвикателствата пред българските институции и организации по най-важните теми за децата – за тяхното благосъстояние, здраве, образование, спорт, култура, сигурност и защита в ежедневието им, включително и в интернет.
► Представяне на „Бяла книга за детето“.

*********************************************************************************

Поздравителен адрес от Министерство на труда и социалната политика ТУК

Плакет от Министерство на здравеопазването ТУК

Плакет от Министерство на младежта и спорта ТУК

Поздравителен адрес от Агенцията по заетостта ТУК

Плакет от Агенцията по заетостта ТУК

Поздравителен адрес от Агенцията за социално подпомагане ТУК

Поздравителен адрес от Националния статистически институт ТУК

Поздравителен адрес от Националния осигурителен институт  ТУК

Поздравителен адрес от Главна инспекция по труда ТУК

Поздравителен адрес от Главния прокурор на Р България ТУК

Поздравителен адрес от председателя на Икономическия и социален съвет на Р България ТУК

Поздравителен адрес от Първа английска гимназия ТУК

********************************************************************************

По повод 20-тата годишнина ДАЗД издаде Етичен кодекс на работещите с деца, приет с решение на Националния съвет за закрила на детето през 2003 г. ТУК