Държавна агенция за закрила на детето

Дейността на ДАЗД е насочена към всички деца и семейства в Република България.

* Подобрява координацията между институции и организации, работещи в областта на детските политики;

* Извършва мониторинг и контрол за спазване правата на детето;

* Ръководи работата на Националния съвет за закрила на детето.

Национална телефонна линия за деца

116 111

безплатна, 24 часа, 7 дни в седмицата, управлявана и контролирана от ДАЗД

ДАЗД реализира международна дейност, свързана с гарантиране на правата на децата

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш. Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

 

Полезни връзки и информация за наши партньорски организации.... още

 

Реализирани инициативи, програми и проекти за закрила на децата на България

Новини и Инициативи на ДАЗД

Полезна информация и документи от ДАЗД