Правилник за дейността

Г-жа Офелия Кънева председателства заседание на Националния съвет за закрила на детето

На 27-28 октомври в гр. Пловдив се проведе изнесено заседание на Националния съвет за закрила на детето  с участието  на г-н Славчо Атанасов, председател на Комисията за децата, младежта и спорта. Г-н Атанасов изрази своята благодарност в ролята си на домакин предвид това, че е пловдивчанин , към г-жа Офелия Кънева, , за добрата координация…

Read more »

0 comments

Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето

0 comments

Mеханизъм за избор на неправителствени организации за членове на НСЗД Председател на съвета е председателят на ДАЗД, който организира, ръководи дейността му, координира изпълнението на решенията му и го представлява.

0 comments