Month: January 2004

Конвенция на СЕ за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права

Ратифицирана със закон, приет от 39-то НС на 26.02.2003 г. – ДВ, бр. 21 от 7.03.2003 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 104 от 28.11.03.2003 г., в сила от 1.10.2003 г.

/ In Конвенции / By Павлина Хинкова / Comments Off on Конвенция на СЕ за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права