Month: October 2009

Надя Шабани ще участва в откриването на Националната годишна среща по приемна грижа

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани ще бъде официален гост на откриването на Националната годишна среща по приемна грижа, организирана от Фондация “За нашите деца” /23 октомври, 14 ч., хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив/.

В тридневната среща ще вземат участие още президентът на Международната организация по приемна грижа Крис Гардинър, представители на областни и общински центрове по приемна грижа, консултанти и обучители по социална работа, както и около 200 приемни родители и деца.

В отделни пленарни сесии ще бъдат обсъдени проблемите и предизвикателствата пред хората, решили да се грижат за деца, лишени от възможността да живеят в собствените си семейства.

Председателят на ДАЗД наказа директора на ЧСОУ “Св. Георги” заради удавеното дете по време на “зелено училище” в Банско

Експертна комисия от Главна дирекция “Контрол по правата на детето” при ДАЗД, на 11.09.2009 г. извърши проверка по сигнал в Частно средно общообразователно училище “Св. Георги” – гр. София, във връзка с трагичния инцидент на 01.09.2009 г., при който дете се удави в хотелски басейн по време на ученически отдих в гр. Банско.

Изводите от проверката на комисията са, че са допуснати пропуски в организирането на “зелено училище” в гр. Банско, които създават предпоставки за нарушаване правото на детето на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси, регламентирано от Закона за закрила на детето.

За нарушението на чл.7, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето, на директора на ЧСОУ “Св. Георги” – гр. София, председателят на ДАЗД е издадал акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление за глоба на директора на частното училище.

При проверката е констатирано, че от РИО на МОМН – гр. София, е дадено разрешение за провеждането на организирания отдих при липса на необходимите документи по Наредбата за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

В заключителните разпоредби на Наредбата е посочено, че контролът по спазването й се осъществява от Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието – София – град, предвид на което тези институции са информирани за предприемане на действия съобразно предоставената им компетентност.

За резултатите от проверката са информирани Окръжна прокуратура – гр. Благоевград, и началникът на Районно управление на МВР – гр. Банско, с оглед предприемане на действия по компетентност. За отстраняване на констатираните при проверката пропуски, на директора на Частно средно общообразователно училище “Св. Георги” – гр. София, от Председателя на ДАЗД е дадено задължително предписание с методически указания за изпълнението му и механизъм за взаимодействие между отговорните институции. Дадени са и писмени препоръки.

В ДАЗД е получен писмен отговор за изпълнение на задължителното предписание в определения срок, предприети са своевременно необходимите действия от страна на директора на училището в изпълнение на дадените препоръки.

Председателят на ДАЗД изпрати писмо до ДСП “Красно село” заради бито от майка си дете

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до ДСП – “Красно село” – гр. София, по повод инцидента с 8-годишно момиченце, бито от майка си.

Детето е било намерено от служител на МВР около 1 часа на 22 октомври т.г. до чешмите на последната спирка на трамвай № 5 в кв. Княжево с множество контузни рани по лицето. Отведено е в УМБАЛСП „Пирогов” и след оказаната медицинска помощ е освободено.

В писмото си г-жа Шабани изисква от Директора на ДСП – „Красно село”, да бъде извършено проучване на всички обстоятелства по случая, да се предприемат спешни мерки за закрила на детето и да бъде писмено уведомена за предприетите действия.

Председателят на ДАЗД изпрати писмо до кмета на община Завет във връзка със смъртта на дете, разкъсано от куче

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до кмета на община Завет г-н Ахтер Велиев във връзка със смъртта на 5-годишно момиченце.

Трагичният инцидент се случи на 19 октомври т.г. в с. Сушево, когато куче нападнало детето пред местната хлебарница, нахапало го и на път за болницата момиченцето починало.

“Необходимо е да проучите случая и да предприемете мерки с цел запазване сигурността и живота на децата в населеното място. Моля, да ме информирате за предприетите от Вас мерки по компетентност.”, пише г-жа Шабани до кмета на община Завет.

Надя Шабани е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

С решение на Министерския съвет от 7 октомври 2009 г. Надя Шабани бе назначена за председател на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Надя Шабани е завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и притежава квалификация в областта на социалните услуги. През последните осем години е била програмен директор във Фондация „Български център за нестопанско право”. Има опит в ръководството и управлението на правни проекти и програми, както и в изготвянето на правни анализи и нормативни промени. „Основен акцент в работата на ДАСД ще бъде подобряването на координацията между институциите на централно и местно ниво при провеждането на политиките за децата, както и мониторинг на правата на децата.

Бъдещите ни действия ще са насочени към развитие на превантивните мерки, подкрепата на семейството, активното родителство и работата с цялостната среда на децата.” Това заяви г-жа Шабани при представянето й пред журналисти от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Председателят на ДАЗД изпрати писмо до Дирекция “Социално подпомагане”–Варна, във връзка със сексуалните действия на полицаи с непълнолетна

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани изпрати писмо до директора на Дирекция „Социална подпомагане” – гр. Варна

Писмото съдържа указание да бъде проучен случаят с извършените сексуални действия с непълнолетно момиче от двама служители на Областната дирекция на МВР – гр. Разград.

Посочва се и необходимостта от предприемане на действия за оказване на психологическа помощ на пострадалото момиче.