Month: November 2009

Закрива се информационната кампания за Националната телефонна линия за деца 116 111

Утре, 25 ноември т.г., от 10 ч. в хотел “Лион” — Боровец, ще се проведе заключителният семинар от информационната кампания за Националната телефонна линия за деца 116 111.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани ще вземе участие в семинара.

По време на кампанията бяха обучени 851 представители на местната власт, на областните дирекции на полицията и центровете по здравеопазване, директори на училища и психолози, социални работници от цялата страна.

В поредицата от семинари участниците бяха запознати с принципите на работа на телефонната линия 116 111, с международния опит на подобни телефонни линии, със статистиката на обажданията досега, както и със задълженията на отделните институции за съдействие при сигнали за деца в рискови ситуации.

Съветът на децата към ДАЗД: Кризата днес ражда агресия утре

„Кризата днес ражда агресия утре”. Това бе записано в позицията на Съвета на децата след края на заседанието им, което се проведе на 19 и 20 ноември в Агенцията.

Заседанието на Съвета бе свикано по повод 20-годишнината от приемането на Резолюцията на ООН за правата на детето. В него взеха участие 28 деца – представители на всички области в България.

Г-жа Надя Шабани — председател на ДАЗД, откри форума и пожела на децата ползотворна работа.

„Моето убеждение е, че за да закриляш децата преди всичко трябва да ги чуеш, да ги разбереш, да се съобразиш с мненията и потребностите им”, заяви тя. Г-жа Шабани обясни, че в бъдеще дистанцията между ДАЗД и Съвета ще се скъси и децата активно ще участват при обсъждането на политиките на Агенцията.

Особен интерес у присъстващите събуди обсъждането на темата „Как финансовата криза се отразява на децата”. Всеки член на Съвета представи своята гледна точка по темата. Сред най-важните изводи, до които достигнаха децата, бе фактът, че кризата създава чувство за несигурност, поражда агресивно поведение, нарушава диалога между родители и деца.

 • Позиция за Съвета на децата към ДАЗД

На заседанието в четвъртък бяха обсъдени и перспективи за развитие и предложения за основни принципи на работата на Съвета на децата.

По повод Деня на детското самоуправление, който се проведе днес, 20 ноември, членовете на Съвета избраха председател, зам.-председател и директори на дирекции в Държавната агенция за закрила на детето.

Иво Атанасов, десетокласник от София, стана председател на ДАЗД за един ден. Всички деца от Съвета участваха в церемонията по награждаване в рамките на проекта „Община – приятел на детето”, организирана от ДАЗД и УНИЦЕФ. Г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България и г-жа Надя Шабани връчиха призовете на избраните общини, които имат принос в работата с деца и в опазването на правата им.

По-късно днес представители на Съвета се срещнаха с г-жа Валентина Симеонова — заместник-министър на труда и социалната политика, и с г-н Румен Порожанов — началник на кабинета на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Пред тях децата споделиха своите виждания за кризата и отражението й върху живота на семействата им, както и очакванията си за действията на институциите в полза на развитието на младите хора.

Протокол от заседание по случай 20 години от подписването на Конвенцията за правата на детето

В периода 18-20 ноември, 2009 г се проведе заседание на Детския съвет към ДАЗД по случай 20 години от подписването на Конвенцията за правата на детето.

За целта в периода 1.10 – 2. 11.2009 г. се извърши процедура по смяна на част от членовете на Детския съвет , поради навършване на пълнолетие. За целта бяха изпратени покани до действащи младежки организации, кметове на общини и неправителствени организации, с молба за провеждане на конкурс на месно ниво, с цел определяне на формален или неформален лидер, на възраст 14-16 години от съответната административна област за член на Детския съвет към ДАЗД. Отговори с предложения за включване на деца в състава на Детския съвет се получиха от 15 областни центрове. Единствено област Габрово за пореден път отказа да излъчи представител на областта за член на Детския съвет поради невъзможност да организира конкурс на месно ниво.

По предложение на членовете на Детския съвет от 2008 г., в състава на Съвета бяха включени три деца с увреждания и две деца от етнически малцинства. Техният избор стана с помощта на неправителствени организации, които работят с деца с увреждания и деца от етнически малцинства. Условието за участие на тези деца в състава на Детския съвет беше, техния избор да бъде подкрепен с препоръки и от други неправителствени организации, които работят в областта на закрилата на децата.

За заседанието на Съвета пристигнаха 25 деца от цялата страна. Първата сесия на Детския съвет, започна със запознаване на участниците. По време на представянето им стана ясно, че от 25 те присъстващи, 15 са представители на действащи детски и младежки парламенти на общинско ниво, а останалите 10 представители на ученически парламенти ситуирани в училищата, в които учат. Членовете на съвета споделиха своя опит от участието си в различни инициативи на месно ниво.

Заседанието продължи с презентация на Атанас Михнев, “пораснал” член на Съвета на тема : “За ООН и работата на Детския съвет”. Наско беше избран за един от двамата официални представители на Р България в ООН за 2009 г. Неговите умения и качества допринесоха за представянето на страната в 64 – та сесия на ООН в Ню Йорк, посветена на младежкото участие. В своята презентация, той разясни процедурата за избор на кандидат за делегат на ООН, представи работата си по време на сесията. Сподели, че делегатите са се обединили около резолюция за насърчаване на младежкото включване в обществено политическия живот. Наско е споделил на представителите на другите страни, опита от Детския съвет към ДАЗД като добра практика на национално ниво за консултиране на правителството по детските въпроси.

Във втората част от презентацията си, Атанас представи на членовете на Съвета работата на Съвета до момента, а именно организирани дискусии и изразени становища по следните теми:

 • Участие в заседания на Националния съвет за закрила на детето по определени теми
 • безопасен интернет
 • насилието над деца и от деца
 • за зависимостите – употребата на наркотици и алкохол от подрастващите
 • за причините за агресията сред децата
 • за въвеждането на здравно образование в училищата
 • за функционирането на Националната гореща телефонна линия за деца

Членовете на Съвета бяха запознати с основните структурни звена в ДАЗД.

В края на първият работен ден на Детския съвет, беше направен анонимен избор за заместник-председател и секретар на Детския съвет. Йоана Николова, представител на Ст. Загора беше избрана за заместник-председател на Детския съвет, а Илиян Илиев, представител на област Русе за организационен секретар на Съвета.

На 19 ноември Детския съвет заседава в зала № 5 в сградата на МТСП.

Заседанието започна с дискусия за правата на децата съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

Много активен дебат се състоя по основната тема на заседанието “Как икономическата криза се отразява на децата”. Всички членовете на Съвета изразиха своята гледна точка по темата. Сред най-важните изводи, до които достигнаха децата, бе фактът, че кризата създава чувство за несигурност, поражда агресивно поведение, нарушава диалога между родители и деца.

На заседанието бяха обсъдени и перспективи за развитие и предложения за основни принципи на работата на Съвета на децата. Целта е да се осигури комуникационна свързаност на членовете на Съвета в интервалите между заседанията и постигане на по-широка представителност на участието. Децата обсъдиха и процедури за избор на нови членове, както възможностите за осигуряване на повече публичност и информираност за дейностите на Съвета и превръщането му в работещ консултативен орган към председателя на ДАЗД по политиките за защита и развитие на детето.
По повод Деня на детското самоуправление, който се проведе на 20 ноември, членовете на Съвета избраха председател, зам.-председател и директори на дирекции в Държавната агенция за закрила на детето. Иво Атанасов, десетокласник от София, стана председател на ДАЗД за един ден. Всички деца от Съвета участваха в церемонията по награждаване в рамките на проекта “Община – приятел на детето”, организирана от ДАЗД и УНИЦЕФ. Г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България и г-жа Надя Шабани връчиха призовете на избраните общини, които имат принос в работата с деца и в опазването на правата им. По-късно през деня представители на Съвета се срещнаха с г-жа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, и с г-н Румен Порожанов – началник на кабинета на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Пред тях децата споделиха своите виждания за кризата и отражението й върху живота на семействата им, както и очакванията си за действията на институциите в полза на развитието на младите хора.

Членовете на Детския съвет се обединиха около извода, че “КРИЗАТА днес ражда АГРЕСИЯ утре”. Така през очите на младите хора финансовата криза, последвана от свиване на икономиката и освобождаването на работна ръка, се превръща не толкова в икономически, а най-вече в социален проблем. Според децата кризата се отразява негативно на българското семейство, поражда напрежение в семейната среда и нарушават комуникацията между членовете му. Това напрежение рефлектира пряко и косвено върху децата в следните измерения и последици:

 1. Нарушава СОЦИАЛНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ на и между младите
 2. Поражда затвореност и АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ
 3. Създава чувство за НЕСИГУРНОСТ
 4. НАРУШАВА ДИАЛОГА между родители и деца

Децата ясно изразиха становището си, че те гледат на проблема не само от финансова гледна точка, но и в неговата дълбочина и не желаят да бъдат просто свидетели на промените.

Съветът на децата към ДАЗД ще заседава по случай 20-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето

Утре, 19 ноември т.г., от 9,30 ч., в зала 5 на МТСП, председателят на ДАЗД г-жа Надя Шабани ще открие заседанието на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето по повод 20-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето от ООН.

В дневния ред на заседанието е включено отбелязване на годишнината на Конвенцията, промяна в правилника на Съвета на децата, дискусия по тема „Как икономическата криза се отразява на децата”. След обсъждането ще бъде изготвено обобщено становище по темата, което ще бъде предоставено на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков и на министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

На 20 ноември /петък/ в ДАЗД ще се състои Ден на детското самоуправление. Предварително избрани от Съвета деца ще заемат постовете председател и заместник-председател на Държавната агенция. Останалите ще се запознаят с работата на директорите, дирекциите и отделите в ДАЗД. В 11 ч. членовете на Детския съвет ще присъстват на церемонията по награждаване в рамките на проекта “Община – приятел на детето”, организирана от УНИЦЕФ.

Конвенция на ООН за правата на детето
На 20 ноември 1989 г. Общото събрание на ООН с безпрецедентно единодушно гласуване приема Конвенцията за правата на детето. Текстовете в Конвенцията са разпределени в три основни групи:

 • Защита на децата /правото на живот, защита от експлоатация, изоставяне, грубо отношение, насилие/
 • Осигуряване на възможности за развитие / право на информация, на социална сигурност, на услуги, на образование, правото да не бъдет разделяни от родителите си/
 • Участие на децата / правото да изразяват мнение по въпроси, които ги засягат, да правят избор, свобода на мисълта и вярата/

България ратифицира Конвенцията с решение на Великото народно събрание от 11 април 1991 г. Прилагането й у нас е според чл. 5, ал 4 от Конституцията.

Съвет на децата към ДАЗДВ духа на Конвенцията на ООН и съгласно принципите, залегнали в Закона за закрила на детето, през 2003 г. се учредява Съветът на децата към ДАЗД, който си избира председател и зам.-председател с двугодишен мандат.

Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област. След навършването на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.

Основната мисия на Съвета е да представя гледната точка на децата по проблеми, свързани със самите тях и които са приоритет в политиката и работата на Агенцията. Целта на дейността на Съвета на децата към ДАЗД е да подпомогне децата да организират на регионално ниво партньорства между местни детски съвети и представители на различни организации – Регионален инспекторат по образование, Отдел за закрила на детето, Младежки дом, Център за работа с децата и НПО. На национално ниво членовете на съвета представляват мнението и гласа на децата от съответната област.

Досега членове на Съвета са участвали в заседанията на Националния съвет за закрила на детето, изготвяли са становища за безопасен интернет, за въвеждане на здравно образование в училище, за насилието над деца и от деца, за функционирането на Националната телефонна линия 116 111 и др.

В ДАЗД бе открита Национална телефонна линия за децата — 116 111

Национална телефонна линия за деца бе открита официално на 5 ноември от министър-председателя Бойко Борисов и председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани.

Номерът е 116 111, а линията е безплатна за обаждания от домашен, уличен или мобилен телефон за цялата страна и ще работи денонощно без почивен ден.

На телефона децата могат да получат специализирана помощ — кризисна интервенция, консултации, информация и психологическа подкрепа.

С въвеждането на телефона се разширяват възможностите за сигнализиране за деца в риск и се улеснява достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства.

Лично премиерът Бойко Борисов тества горещата линия за деца 116 111 и направи връзка с дежурния в МВР.

17 психолози, социални работници и специализирани психолози от фондация „Анимус” ще обслужват телефона. Разговорите са конфиденциални и тайната ще се нарушава, само ако има опасност за живота или физическото и психическо здраве на детето.

Операторите в кол центъра имат пряка връзка с телефон 112, МВР и Бърза медицинска помощ. Генералният комисар на МВР Калин Георгиев, който също присъства на откриването, заяви, че органите на МВР ще реагират максимално бързо на сигналите, които се подават от кол центъра.

Линията работи експериментално от 3 седмици и за този период са регистрирани 3133 обаждания. Проведените консултации са свързани най-вече с емоционални проблеми при децата – 396, търсене на информация – 178, семейни проблеми – 63, училищен тормоз – 53, сексуално насилие – 35, психически тормоз – 28. Националната телефонна линия за деца 116 111 е изградена в изпълнение на Решение на Европейската комисия от 2007 г. за създаване на единен хармонизиран номер за оказване на помощ на деца.

България е 14-тата страна-членка на ЕС, в която вече действа телефонната линия за информиране, консултиране и помощ на деца.

Комисарят по правата на човека към СЕ Томас Хамарберг бе на посещение в ДАЗД

На 4 ноември 2009 г. комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Томас Хамарберг бе на посещение в Държавната агенция за закрила на детето, където се срещна с председателя на Агенцията г-жа Надя Шабани и нейния екип.

По време на разговорите бяха обсъдени въпросите свързани със закрила правата на децата и спазването на правата на малцинствата у нас. В рамките на дискусията бе обсъдена концепцията за бъдещото разитие на Държавната, както и процесът на деинституционализацията, определен от правителството като един от основните приоритети в областта на държавната политика за закрила на детето.

Проверка на ДАЗД установи нарушения във връзка със сигнал за сексуално насилие на дете от ДДЛРГ “Даскал Ботьо”

Експерти от Главна дирекция контрол по правата на детето-Пловдив, към Държавната агенция за закрила на детето, извършиха проверка в Дома за деца лишени от родителска грижа “Даскал Ботьо” – гр. Калофер, област Пловдив, във връзка със спазването правото на детето на закрила срещу насилие.

Проверката е установила, че по време на летен лагер в с. Равда в периода 25.07 – 04.08.2009 г., едно от децата е разказало на по-голямо момче от групата, че един от възпитателите е упражнил върху него сексуално насилие.

Момчето е информирало за това ръководителя на лагера. В резултат от извършените действия от експертите е установено, че ръководителят на лагера не е изпълнил задължението си да информира незабавно директора на Дома и органите по закрила на детето за подадения сигнал, с което е нарушил разпоредбите на Закона за закрила на детето и регламентираните задължения в процедурите за защита на децата от насилие.

Комисията счита, че по този начин не е спазено правото на детето на закрила срещу насилие и оказването на навременна подкрепа от компетентни специалисти.

За отстраняване на констатираните нарушения на директора на ДДЛРГ “Даскал Ботьо”- гр. Калофер, е издадено задължително предписание, а на ръководителя на лагера е съставен акт за установяване на административно нарушение.

По случая се води разследване от органите на полицията и прокуратурата за установяване на данни за извършено престъпление от страна на длъжностно лице.

За резултатите от проверката ДАЗД е уведомила кмета на община Карлово и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за предприемане на действия по компетентност.

ДАЗД е сезирала СЕМ и ръководството на Нова телевизия по повод предаването “Цената на истината”

Държавната агенция за закрила на детето е заявила активна позиция относно предаването „Цената на истината”, излъчвано по Нова телевизия в края на септември 2009 година, дни след стартирането му.

По повод сигнал на гражданин, получен по електронната поща на 18.09.09 г,. незабавно са сезирани Изпълнителният директор на Нова телевизия г-н Андерсън и председателят на СЕМ. В писмата се посочва, че е недопустимо поставянето на деца в ситуации, подобни на разиграните в реалити формата „Цената на истината”.

Детската психика е особено чувствителна към преживявания и драматични събития, свързани с родителите и значими за тях хора. Собственият им авторитет и значимост са застрашени, което поставя децата в риск от унижение и подигравателно отношение от страна и на връстниците им.

Публичното изнасяне на подробни данни за интимния живот на родителите, особено в присъствието на детето, е предпоставка за сериозни психични травми и нарушаване на правата на детето.

До момента в Държавната агенция за закрила на детето не е постъпила обратна информация, както и становище на СЕМ по така поставения проблем.

Държавната агенция за закрила на детето ще сигнализира Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към Народното събрание, с цел обсъждане на зачестилите случаи на участия на деца в медийни събития, при които няма гаранции за спазване на правата на детето.