Month: April 2010

Главният секретар на ДАЗД Даринка Янкова представи Координационния механизъм за работа при деца в риск

Главният секретар на Държавната агенция за закрила на детето Даринка Янкова представи Кооординационния механизъм за работа при деца в риск по време на Националната конференция: „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи”.

Г-жа Янкова разясни как се изграждат и работят мултидисциплинарните екипи на местно ниво при случаи на деца в риск или в кризисни ситуации. Тя съобщи, че през май ДАЗД ще проведе обучение на тези екипи, като акцент ще бъде насилието над деца.

Национална конференция „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи” се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Форумът е част от Националната кампания „Да опазим децата на България”, за провеждането на която се обединиха Национален съюз „Безопасност и охрана”, Синдикатът на българските учители, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката и Столична община. Целта на кампанията е да се даде организиран израз на участието на гражданското общество в разрешаването на този обществено значим проблем и да се потърсят пътища за преодоляването му.

Националната конференция „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи” цели да се създаде подходящ обществен и институционален климат на нетърпимост към насилието и респект към правата на детето за постигане на европейски стандарти и за прилагане на европейски практики. По време на срещата бяха обсъдени конкретни идеи за справяне с насилието сред и върху деца и младежи, отговорностите на семейството, институциите, неправителствения сектор, медиите и обществото, както и как да се насърчи сътрудничеството и координацията между държавни, общински и граждански структури в борбата с насилието.

Съветът на децата към ДАЗД дискутира новия Закон за училищното образование и проекта “NetАларма”

От 20 до 22 април 2010 г. в гр. София се проведе редовно заседание на Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето.

В първия ден на заседанието децата обсъдиха и приеха Основни принципи за работа на Съвета на децата /СД/ към ДАЗД.

На 21 април се проведе дискусия на тема: „Училището, за което мечтая”. В нея участва и г-жа Милка Коджабашиева, зам.-министър на образованието, младежта и науката. Тя представи пред Съвета проекта за нов Закон за училищното образование, който МОМН предложи за широка обществена дискусия.

След като зададоха много въпроси на зам.-министър Коджабашиева и получиха от нея конкретни отговори, членовете на Съвета предложиха дейността на ученическите съвети да се регламентира в новия закон за училищното образование, като се запише, че в тези съвети имат право да участват ученици от 5. до 12. клас. По този начин ролята на учениците при взимането на важни въпроси за обучението в училище и възпитанието ще се повиши.

Съветът пожела да се увеличат стипендиите, като предложиха в закона да се запише, че ще се образуват като процент от минималната работна заплата. Младите хора настояха разликата между социалните стипендии и тези за отличен успех да е чувствителна, като добрите ученици да получават повече.

Дълъг дебат предизвика предложението чрез релевантни мерки да се гарантира качеството на образованието. Според членовете на СД учителите следва да получават добро заплащане за труда си и да има непрекъснат процес за повишаване на квалификацията им.

Според децата, в новия закон трябва да се издигне ролята на класния ръководител. За целта трябва да му се осигури допълнителна квалификация, за да може да е истински съветник на учениците по-широк кръг от морално етични проблеми. Класният ръководител трябва и да поддържа пълноценна връзка не само с учениците, но и с техните родители, за да бъдат те информирани както за оценките и поведението на децата им в училище, така и съветвани как да скъсят дистанцията и да спечелят доверието на синовете и дъщерите си.

В края на дискусията Съветът на децата пое ангажимента да обобщи всичките си предложения за промени и допълнения в проектозакона за училищното образование и до 5 май т.г. да ги предостави на ДАЗД, след което да бъдат изпратени до Министерството на образованието, младежта и науката.

По време на заседанието членовете на СД обсъдиха насоки за участието на децата в процесите на вземане на решения на общинско и областно ниво. За целта децата представиха добри практики за работа на общинските власти с младежките и ученическите власти. За изработването на конкретни насоки и механизъм, младежите сформираха работна група, която ще представи предложенията на Националното сдружение на общините в Р България.

В третия ден от заседанието на Съвета на децата към ДАЗД се обсъдиха възможностите за участие на децата в проекта “NetАларама”. Целта му е да стимулира диалог между децата и младите хора в България за споделяне на добрите практики в културата на оn-line общуването – за по-малко агресия, за повече сигурност, за разумно използване на интернет ресурсите.

Членовете на Съвета предложиха разнообразни начини за разпространение на полезна информация за безопасно използване на интернет и споделиха добри практики. Те фокусираха вниманието си и върху необходимостта да се работи “с” и “за” информиране на родителите и възрастните. Дейностите по изпълнение на проекта ще се осъществяват в специално разработеното виртуално “работно пространство” за представителите на Съвета.

Членовете на Съвета на децата ще участват в изпълнението на проекта “NetАларама”

Членовете на Съвета на децата към ДАЗД обсъдиха на редовното си заседание днес възможностите за участие в проекта “NetАларама”.

“NetАларма” има за цел да стимулира диалог между децата и младите хора в България за споделяне на добрите практики в културата на оn-line общуването – за по-малко агресия, за повече сигурност, за разумно използване на интернет ресурсите.

Децата предложиха разнообразни начини за разпространение на полезна информация за безопасно използване на интернет и споделиха добри практики. Вниманието си те фокусираха и върху необходимостта да се работи “с” и “за” информиране на родителите и възрастните. Дейностите по изпълнение на проекта ще се осъществяват в специално разработеното виртуално “работно пространство” за децата от Съвета.

“NetАларма” е платформа за безопасна и комфортна on-line среда, създадена и подкрепяна от Microsoft България.

Сигнал за три изоставени деца във ферма край Севлиево е получен на тел. 116 111

На 19 април т.г. на Националната телефонна линия за деца в риск 116 111 се е обадила жена, която се е представила за собственичка на ферма, намираща се на 6 км от гр. Севлиево. Тя е разказала, че в изключително нехигиенични условия във фермата живеят три деца – момчета на 6 и на 2 години и момиче на 6 месеца. Родителите им, наети на работа във фермата, не полагали никакви грижи за тях, децата изоставали във физическото и психическото си развитие и страдали от недохранване. Преди 6 месеца бащата ги напуснал, а майката имала психически проблеми.

Жената заявила готовността си да съдейства за решаване на случая и е предоставила телефона си и личния си адрес за връзка. Консултантите от Националната телефонна линия за деца в риск веднага са се обадили в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Севлиево, за предприемане на спешни мерки по изясняване на случая.

На 21 април трите деца са изведени и настанени в специализирани институции – малките в дом за медико-социални грижи за деца, а най-голямото – в дом за деца, лишени от родителски грижи.

Районната прокуратура се е самосезирала по случая и е започнала проверка за събиране на данни за евентуално лишаване от родителски права.

40 592 е общият брой на повикванията на тел. 116 111 от откриването му на 14 октомври 2009 г. до края на март т.г. Най-много са обажданията от деца, които споделят емоционални и семейни проблеми, търсят информация за сексуалното здраве или справяне с наркотична зависимост. Много от децата дават сигнали за насилие в семейството, в училището или на улицата. Сигналите се препращат до полицията, до отделите „Закрила на детето”, към училищен психолог и др.

Отделите „Закрила на детето” работят по 80 случая на деца в риск, за които сигналите са подадени на тел. 116 111.

Децата искат дейността на ученическите съвети да се регламентира в закон

Дейността на ученическите съвети да се регламентира в новия закон за училищното образование, като се запише, че в тези съвети имат право да участват ученици от 5. до 12. клас, предложиха членовете на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето на редовното си заседание днес на тема „Училището, за което мечтая”. Така ролята на учениците във взимането на важни въпроси за обучението и възпитанието в училище ще се повиши, е мнението на Съвета.

Зам.-министърът на образованието, младежта и науката Милка Коджабашиева представи пред Съвета проекта за нов закон за училищното образование, който е предложен от МОМН за широка обществена дискусия.

“Вие сте първите, които имате възможността на дадете своите препоръки към проекта, възползвайте се и бъдете активни”, каза Надя Шабани, председател на ДАЗД, при откриването на заседанието на Съвета на децата.

След като зададоха много въпроси на зам.-министър Коджабашиева и получиха от нея конкретни отговори, членовете на Съвета предложиха да се увеличат стипендиите на учениците и в закона да се запише, че те са процент от минималната работна заплата. Разликата между социалните стипендии и тези за отличен успех трябва да е чувствителна, като добрите ученици да получават повече, е мнението на децата.

Други предложени от тях промени се отнасят до часовете на класния ръководител. Броят на тези часове трябва да се увеличи и да се провеждат по годишна програма, предварително обсъдена с учениците, е мнението на членовете на Съвета на децата. Според тях в новия закон трябва да се издигне ролята на класния ръководител, като му се осигурява допълнителна квалификация, за да може той да е истински съветник на учениците по широк кръг от морално-етични проблеми. Класният ръководител трябва да поддържа пълноценна връзка не само с учениците, но и с техните родители, за да бъдат те информирани както за оценките и поведението на децата им в училище, така и съветвани как да скъсят дистанцията и да спечелят доверието на синовете и дъщерите си.

Съветът на децата ще обобщи всичките си предложения за промени и допълнения в проектозакона за училищното образование и до 5 май т.г. ще ги предоставят на ДАЗД. След това Държавната агенция ще ги предаде на министъра на образованието, младежта и науката.

Комисия от ДАЗД състави акт за административно нарушение на директора на НУФИ „Филип Кутев” – гр. Котел

Комисия от Държавната агенция за закрила на детето извърши проверка по заповед на председателя на ДАЗД и състави акт за административно нарушение на директора на Националното училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Филип Кутев” в гр. Котел.

Повод за проверката бе постъпил в ДАЗД сигнал от медии за 17-годишна ученичка от НФУИ „Филип Кутев”, която на 30.03.2010 г е родила в квартирата си дете, убила го е и го е скрила в шкаф.

При проверката са проведени разговори с директора и помощник-директора на училището, с класните ръководители на XI „а” и X „б” клас, с възпитателя и управителя на общежитието към училището, с учители.

От разговорите и проучената документация е установено, че директорът на НУФИ „Филип Кутев” гр. Котел е бил информиран за рискови фактори за ученичката от XI „а” в училището. В нарушение на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето директорът не е уведомил Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Котел, ДАЗД или МВР, че детето е в риск и се нуждае от закрила. Ученичката е имала агресивни прояви, множеството неизвинени отсъствия, довели до налагане на наказания, съгласно Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета. Съществували са съмнения, че ученичката е бременна, но родителите й не са оказали съдействие за установяване на състоянието й.

Заместник-председателят на ДАЗД връчи награди в европейско състезание за плакат

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов награди българските победители в европейското състезание за плакат, посветен на 20-годишнината от приемането на Конвенцията за ООН за правата на детето.

Конкурсът се организира от Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност” на Европейската комисия под мотото „Нарисувай ми своите права!“ и се провежда във всички страни от ЕС.

Калин Каменов връчи отличията във възрастовата група от 15 до 18 години на отбор „Bubbles” от град София.

Българските идеи за плакати ще се състезават с предложения от останалите страни членки на Европейския съюз. Всички творби ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на Европейската комисия и изтъкнати специалисти в областта на илюстрацията и графичния дизайн.

Трите отбора победители във всяка възрастова категория ще бъдат поканени на посещение в Брюксел, за да се запознаят със забележителностите на града, включително европейските институции, както и да участват в церемонията по награждаването.

Плакатите на победителите на европейско ниво могат да бъдат използвани в бъдещи европейски кампании, посветени на правата на детето.

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г.

Правителството прие Националната програма за закрила на детето за 2010 г. Основен акцент в нея са децата с увреждания и даровитите деца.

Приоритетните области в Националната програма са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; насърчаване участието на децата; подобряване тяхното здраве; защитата им от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; отдих, свободно време и развитие способностите на детето; поддържане на национална информационна система в областта на закрилата на детето и подобряване на управлението на системата за закрила на детето.

Част от заложените дейности са свързани с необходимостта от извършване на цялостен преглед на нормативната уредба по отношение на децата и семейството.

Прокуратурата се присъедини към Споразумението за координиране на действията при случаи на деца в риск

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани получи писмо от главния прокурор Борис Велчев, в което се изразява готовността на Прокуратурата на Република България да съдейства за закрилата на децата в риск, съобразно дадените й от закона правомощия.

Поводът за писмото е поканата към главния прокурор да се присъедини към сключеното на 15 март т.г. Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. То бе подписано от 10 институции, които ще действат съвместно в ясно определени срокове при случаи на рискови ситуации с деца.

“Подкрепям споразумението, като вярвам, че то ще спомогне за осигуряване на по-ефективна система на превенция и контрол по спазване правата на децата и ще подобри ефективността в работата по закрила на детето ”, пише главният прокурор Борис Велчев в писмото си до г-жа Шабани.

Националната стратегия за деинституционализацията на децата бе представена на среща в Хисаря

Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България” и „Деинституционализцията на децата с подкрепа на структурните фондове” бяха представени за първи път пред областните управители и директорите на Регионалните дирекции за социално подпомагане.

Това ще стане по време на двудневна среща на тема „Нови подходи в политиката за подкрепа на децата, семейството и уязвимите групи”, която се проведе в гр. Хисаря. В срещата участваха министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай, посланикът на Кралство Нидерландия Карел Ван Кестерен, посланикът на Кралство Белгия Марк Михелсен, заместник-министърът на труда и социалната политика Валентина Симеонова, председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани и изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов.

Министър Тотю Младенов откри срещата и заяви, че трябва да има по-добро регионално планиране на социалните услуги и МТСП се надява на подкрепата на областните управители в този процес. Г-н Младенов обяви, че през следващата седмица ще има среща с кметовете от страната, за да се обсъди социалната политика на местните власти и да започне регионалното планиране на дейностите.

Според проекта на правителството за деинституционализация до три години у нас ще бъдат закрити всички социални домове за деца с увреждания, а до 15 години всички институции за деца. За целта ще се използва ресурс по европейски програми – 20 млн. евро по Оперативна програма „Регионално развитие”, които ще са за инфраструктура. Около 30 млн. евро ще са от Оперативна програма „Човешки ресурси” и ще се използват за социални дейности. „Не искаме у нас да има сегашните големи институции, където грижата за децата е лоша”, каза министърът.

Зам.-министър Валентина Симеонова и председателят на ДАЗД Надя Шабани представиха презентации по темите „Визия за деинституционализацията на децата в България” и „Деинституционализация на децата в България с подкрепата на структурните фондове”. Областните управители и директорите зададоха конкретни въпроси за процеса и дадоха препоръки как стратегията да се приложи на местно ниво.