Month: June 2010

Над 80% от сигналите за насилие над деца са за случаи в семейството

Над 80% от сигналите за насилие над деца са за случаи в семейството, заяви заместник-председателят на Държавната агенцията за закрила на детето Калин Каменов. Цифрите ясно показват, че проблемът с детското насилие става все по-актуален и, ако скоро не се вземат спешни мерки, проблемът ще се разраства.

Данните бяха представени по време на кръгла маса, посветена на превенцията на насилието над деца. Домакин на инициативата бе ЮЗУ “Неофит Рилски” в Благоевград. Мероприятието е част от проекта „Балканско епидемиологично проучване за насилие и пренебрегване на деца”, който обхваща девет балкански страни, сред които е и България.

Връзката между насилието над децата и повишения риск от всякакви психологични и психиатрични проблеми е известна отдавна. В България обаче насилието все още не е проект на Министерството на здравеопазването. Надявам се след тази среща това да се случи, заяви координаторът на проекта за България, доц. Васка Попкостадинова. Тя допълни, че идеята на днешната среща е именно през проекта да се установи сътрудничество с всички неправителствени организации и държавни структури.

В Европа, всяка година биват убити средно по 520 000 лица на възраст между 15 и 44 години. Най-сериозни обаче са проблемите с насилието и агресията над децата, зави психологът доктор Фани Цуракова.

Проектът „Балканско епидемиологично проучване за насилие и пренебрегване на деца” е стартирал през октомври миналата година и е с продължителност 3 години. Основната му цел е да се проучи разпространението на насилието над деца на възраст от 11-16 години в девет балкански страни, сред които и България. Общият брой деца, които ще бъдат проучени е около 50 хиляди. Техните родители също ще участват в изследването.

Учителите не сигнализират за насилие на телефон 116 111

Педагозите не разпознават насилието в училище и затова не сигнализират за него на горещата телефонна линия 116 111. Това заяви заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов по време на заключителната среща по проекта „Приятели срещу насилието” на Европейския институт. Обажданията от учители са под 1 % от всички 58 000.

Насилието върху деца е повод за 10 % от обажданията на Националната телефонна линия за деца в риск. Споделените случаи са най-често в семейството и в училище.

Най-активни в обажданията са момичетата в тийнейджърска възраст (75%), които търсят консултации за емоционални проблеми като:

  • прекъсване на връзката с любим човек;
  • изневяра във връзката;
  • първи влюбвания и как да признаят чувствата си;
  • конфликти с приятели, отхвърляне от съученици.

Други важни въпроси, по които се търси помощ на телефон 116 111, са семейните проблеми (развод на родителите, конфликти между поколенията, мъка на децата по родители, които са в чужбина).

За проблеми с учителите и с успеха в училище се обаждат предимно по-малките деца (до 12-годишна възраст).

На днешната среща бяха представени резултатите от проведените в рамките на проекта „Приятели срещу насилието” дейности. Обсъдени бяха мненията и предложенията на учениците за справяне с проблема с насилието: необходимост от повече информация; превенция на насилието вкъщи и в училище и развиване на повече извънкласни занимания.

Психологът Иван Игов представи и новия вид насилие сред подрастващите – кибертормоз. По своите характеристики той е тотален, анонимен, разкрепостен, непознат на възрастните и поради тази причина – повсеместен. За да се противостои на тази тенденция трябва да се повиши чувствителността към кибер тормоза, да се проведе интервенция на няколко нива – родители, учители, деца, както и да се провеждат специализирани часове по тази проблематика.

Проектът „Приятели срещу насилието” е финансиран от държавния бюджет на Република България за 2009 г. Основна цел на инициативата е да изгради, утвърди и разпространи ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие сред децата и младежите и да насърчи редовен диалог между младите хора и институциите и организациите, работещи в сферата на борба с насилието.

300 случая на насилие над деца са регистрирани от началото на годината

Над 300 случая на насилие над деца са регистрирани от началото на годината до сега, съобщи вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов при откриването на работния семинар „Правата на децата и медиите”, организиран от Държавната агенция за закрила на детето и Националната мрежа за деца. Насилието над деца е най-разпространено в семейната среда, в училището и в социалните институции. Според Цветанов все повече деца у нас стават съпричастни към разпространението на наркотици, както и жертви на трафик и  трудова експлоатация. България участва в международна операция за разследване на педофили, които насилват бебета и публикуват снимките в интернет. По думите на министъра, няма данни за български бебета, но е засечен българин, публикувал снимки на жертвите.

Все по-популярен става националният телефон за деца 116 111, съобщи заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов. От октомври миналата година до май 2010 г. чрез него са консултирани близо 12 000 деца и възрастни. Най-често се обаждат тийнейджъри с емоционални проблеми, деца със семейни неприятности и родители, търсещи информация за решаване на проблем с детето им. С популяризирането на телефонния номер в училищата все повече деца търсят помощ във връзка с физически тормоз и заплахи, причинени от техни връстници. Каменов подчерта, че всеки, който стане свидетел на дете в риск, е длъжен да сигнализира компетентните органи.

Официалният представител на УНИЦЕФ за България Таня Радочай сподели, че министър Цветанов може да започне акция “Безотговорни родители”, но ако бъдат пратени всички родители в затвора, няма кой да се грижи за децата. Рационалното поведение на подрастващите не се изгражда с наказания, а може да бъде създадено с образование, разбиране и насочване, коментира г-жа Радочай. Децата трябва да бъдат на първо място, защото те са нашето бъдеще и възможността да направим едно ново общество след години, изтъкна представителят на УНИЦЕФ.

Участие в семинара взе и журналистът Джъстин Джоунс – един от най-уважаваните глобални медийни консултанти за някои от големите детски организации в света – като Save The Children Intl. Джоунс представи преглед на европейските медийни практики в случаите с деца, както и анализ на последните европейски казуси по темата. Показан беше и специално изработения за събитието кратък документален филм, включващ интервюта с водещи кореспонденти на BBC по темата за правата на деца и журналистическа практика.

ДАЗД и НМД организират семинар за журналисти на тема „Правата на децата и медиите”

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Националната мрежа за децата /НМД/ организират работен семинар за медиите на тема „Правата на децата и медиите”, които ще се проведе на 25 юни 2010 в Гранд Хотел София от 10.00 ч до 15.00 ч.

Целта на семинара е журналистите да бъдат запознати с основните принципи, които следва да се спазват при отразяване на случаи с деца в медиите. Ще бъдат обсъдени и примери от българската и европейската медийна практика, свързани с правата на децата.

Участие в семинара ще вземат Цветан Цветанов – ресорен вицепремиер по въпросите на децата, Таня Радочай – официален представител на УНИЦЕФ за България, Калин Каменов, зам.естник-председател на ДАЗД, Георги Богданов – изпълнителен директор на НМД, Михаил Стефанов – директор „Връзки с обществеността”, НМД.

Гост лектор ще е Джъстин Джоунс, журналист и продуцент (BBC, Channel 4, Discovery, ITV1), изпълнителен директор на Small World Productions, който работи по темата за права на децата и медиите на глобално ниво.

В ДАЗД се проведе работна среща за наркотиците

По повод 26 юни – международния ден за борба с наркотиците, Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Превантивно – информационния център по нарокомании на Столична община и Националния център по наркомании проведоха работна среща на тема „Децата и незаконната употреба на наркотици”.

Целта на събитието беше изграждане на мрежа от контакти между социалните работници от Отделите за закрила на детето и специалисти, които работят по проблематиката. В срещата взеха участие социални работници от всички Отдели за закрила на детето на територията на гр. София, координатори от Областния съвет по наркотични вещества, екипа на Центъра за деца и подрастващи, представители на Столичния превантивно – информационен център, Национален център по наркомании и експерти от АСП и ДАЗД.

Международният ден за борба със злоупотребата на наркотици и наркотрафика се отбелязва от 1988 г. с резолюция на Общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. Службата по наркотици и престъпност към ООН /СНПООН/ всяка година избира тема за Международния ден и провежда целогодишна кампания за повишаване на ангажираността на хората по световния проблем с наркотиците. Тази година мотото на кампанията е „Мисли за здраве, не за наркотици”, а нейната цел – информиране на обществеността и по-специално младите хора за вредното въздействие на наркотиците върху човешкото здраве.

Председателят на ДАЗД взе участие в 15-годишния юбилей на SOS детско селище Дрен

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани се включи в отбелязването на 15-годишния юбилей на SOS детско селище Дрен.

Г-жа Шабани се обърна със специален поздрав към майките, като подчерта отговорността на тяхната ежедневна работа. „Вярвам в това, че това не е просто професия, а това е кауза – да подкрепяш деца точно в този важен момент от живота им, когато се определя тяхната съдба и когато имат нужда, за да дадем на тези деца, които са в неравностойно положение, равен шанс заедно с останалите”, заяви председателят на ДАЗД.

Празничната програма беше водена актрисите Силвия Лулчева и Елена Петрова – посланички на добра воля за SOS Детски селища, и техния малък асистент – един от обитателите на детското селище в Дрен. С музикално-артистична програма децата получиха възможност за изява на своите таланти и с песни, танци и демонстрация на уменията си поздравиха всички присъстващи

Директорът на SOS детско селище Дрен, г-н Мариян Дянков, поздрави SOS майките и им благодари за всеотдайната работа и за всичко, което правят, за да могат да израстват децата, попаднали в селището, в дом, пълен с обич.

Със специални плакети и благодарствени грамоти бяха отличени юбилейните спонсори на празника. Почетени с грамоти и плакети бяха и индивидуални дарители, които са подкрепят дейността на SOS Детски селища България.

ИнформацияВ SOS детско селище Дрен има 13 семейни къщи, в които в момента 70 деца имат своя дом и получават шанс за щастливо детство.

У нас SOS идеята намира своята първа изява през 1990 година, когато е учредено Сдружение SOS Детски селища България. Сдружението вече 20 години се грижи за деца, лишени от подкрепата на родителите си и деца в риск да я загубят, работейки в следните направления:

  • семейно-ориентирана грижа: SOS детските селища в град Трявна /1993/ и в село Дрен /1995/ и SOS младежките домове в София и Велико Търново, които обхващат 220 деца без родителска подкрепа;
  • програма за подкрепа на семейството и превенция на изоставянето: центровете за семейно консултиране и подкрепа в София, Радомир, Велико Търново и Габрово, които обхващат над 500 деца в риск от изоставяне;
  • застъпничество за правата на децата в съответствие с Конвенцията на ООН правата на детето.

ДАЗД с повече правомощия при участието на деца в телевизионни предавания

Държавната агенция за закрила на детето ще има по-големи правомощия що се отнася до участието на деца в телевизионни предавания. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията. Той беше единодушно приет от Комисията по култура, гражданско общество и медии в Народното събрание. В него се казва, че доставчиците на медийни услуги са длъжни да спазват правата на децата и да не допускат участието им в предавания, които увреждат или създават опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално или социално развитие. Промените в Закона за радио и телевизия бяха предизвикани от участието на деца в предаването Биг Брадър Фемили.

Идеята на законопроекта е Съветът за електронни медии и Държавната агенция за закрила на детето да разработят заедно критерии за оценка на съдържанието, което уврежда или създава опасност от увреждане за децата. Тези критерии трябва да бъдат изработени в 6-месечен срок от влизането на Закона в сила. Това обясни народният представител Огнян Стоичков – вносител на законопроекта, и допълни: „Ако приемем, че до края на годината са готови критериите, в началото на следващата ще бъде подписано споразумение за защита на интересите на децата в медийното пространство”.

СЕМ ще има правото и да спре от излъчване предаване, което е насочено срещу интересите на децата. Това решение обаче трябва да се наложи едва след мотивирано предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Именно тази част от законопроекта дава повече права на агенцията, обясни Стоичков и допълни: „Тази мярка считам, че не засяга свободата на словото, защото по същество означава неизпълнение на договорно споразумение на доставчика на медийната услуга”.

За нарушение на разпоредбите ще се налага санкция в размер от 15 000 до 30 000 лева. При повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер.

Правителството прецизира разпоредбите, свързани с обстоятелствата по прекратено ползване на социална услуга за деца

Правителството одобри промени в Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, с които се прецизират разпоредбите, свързани със задължението на доставчика на социални услуги за деца в специализирана институция и социална услуга – резидентен тип, да документира обстоятелствата, свързани с прекратяването на ползваната социална услуга.

Целта е да се създадат достатъчно гаранции, че доставчикът ще поддържа подробна и актуална информация не само за децата, които ползват съответната социална услуга към момента, но и за тези, които преустановяват ползването й, както и за причините за преустановяването, в това число и при настъпване на смърт.

С промените ще се създадат допълнителни гаранции за спазване на правата на децата и за обективно анализиране на причините за всеки случай с фатален за детето изход. Промените са в съответствие с насоките, отразени в периодичните доклади на Комитета по правата на детето, който признава важността на адекватното разследване и докладване на смъртните случаи на всички деца, причините за смъртта, както и регистрирането им.