Month: September 2010

Председателят на ДАЗД отговаря на отвореното писмо на БХК

По повод отворено писмо на Българския хелзинкски комитет (БХК) председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Надя Шабани изпрати отговор на г-н Красимир Кънев – председател на БХК.

В писмото си г-жа Шабани напомня, чена 2 юни т.г. стартира изпълнението на проекта „Детство за всички”, който цели деинституционализацията на децата, отглеждани в домове за умствена изостаналост. В тази връзка са сформирани мултидисциплинарни екипи за индивидуални оценки на децата, в които са включени 267 специалисти.

В екипите участват широк кръг от професионалисти – местен координатор, избран чрез конкурсна процедура от ДАЗД, представители на органите по закрила на детето на местно ниво – социални работници от отделите ”Закрила на детето”, представители на домовете, външни експерти – клинични психолози, терапевти, клинични социални работници, внасящи специализирана експертна оценка, лекари, определени от регионалните центрове по здравеопазване.

От началото на септември т.г. екипите правятпреглед и анализ на съществуващото положение в домовете, както и планове за действие и грижа на всички деца с увреждания, отглеждани в специализираните институции.

Процесът на оценяване се очаква да завърши на 15 октомври 2010 г. На тази база ще бъдат актуализирани плановете за действие и грижа за всяко дете с цел подобряването на качеството на отглеждане.

Председателят уведомява БХК, че ДАЗД е сезирала Прокуратурата по 5 случая на регистрирани при проверки нарушения в домовете за деца с увреждания. Установените нередности са в ДДМУИ „Света Петка” – с. Могилино, общ. Две могили, ДДУИ – с. Рудник, общ. Долни Чифлик, от ДДУИ с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, ДДМУИ – с. Згалево, общ. Пордим, и ДДМУИ – с. Просторно, общ. Разград.

Държавната агенция за закрила на детето разчита на подкрепата на БХК в процеса на деинституционализация, тъй като целите на двете организации са общи – да се защити и опази живота и здравето на най-уязвимите членове на нашето общество – децата в институциите, пише в писмото си г-жа Шабани.

Калин Каменов приветства екипа на новия Център от семеен тип “Надежда за малките”

Заместник-председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов присъства на откриването на Център от семеен тип “Надежда за малките”. Той приветства екипа на Фондация „Надежда за малките” и подчерта, че подобни инициативи подпомагат процеса на деинституционализация.

Центърът от семеен тип е единствената алтернатива на съществуващите специализирани институции в гр. София. Това е социална услуга в общността, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа. Услугата представлява малък дом за отглеждане на шест деца на възраст между 0 и 3 години, докато социалните служби работят по случая на всяко от тях и то бъде трайно настанено в семейна среда.

Парламентът одобри промените в Закона за радиото и телевизията, отнасящи се до участието на деца в предавания

Глоба от 15 до 30 хиляди лева ще грози вече телевизиите, които допускат участието на деца в реалити предавания. При повторно нарушение санкцията ще скача от 40 до 60 хиляди лева. Това стана възможно след като Народното събрание одобри на първо четене промените в Закона за радиото и телевизията, които се отнасят до участието на деца в телевизионни предавания. В мотивите на закона с вносители Даниела Миткова, Йоана Кирова и Диан Червенкондев се посочва, че се регламентират промени, които произтичат от необходимостта за бърз и адекватен отговор на отрицателните обществени реакции, предизвикани от участието на деца в предавания, които поставят въпроса доколко се спазват правата и интересите на децата и как това участие се отразява на нормалното им физическо, психическо и умствено развитие.

Целта на законопроекта е да се предотврати всякаква произволна или незаконна намеса в личния живот на децата и да се създадат условия за максимална защита на техните права, интереси и правилно развитие.

„Именно участието на деца в телевизионни предавания, особено в т. нар. риалити програми, е станало причина Комитетът за правата на детето към Организацията на обединените нации в свой доклад от октомври 2008 г. изрично да посочи, че участието на деца в такива предавания може да се смята за незаконна намеса в техния личен живот”, сочат в мотивите си вносителите на законопроекта.

Посланици от Детския съвет на ДАЗД ще търсят подкрепа за децата от институциите

Обществена подкрепа за децата от социалните институции и техните семейства ще търсят посланиците от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, които проведоха заседание по проблемите на настанените в домовете.

Нуждата от равен достъп до образование, здравеопазване и социална грижа за тези над 7000 деца, както и постепенното им извеждане от институциите трябва да бъдат споделени с вашите връстници, родители, учители, заяви председателят на агенцията Надя Шабани. Тя припомни, че по-малко от един процент от тези деца са сираци, а останалите имат шанс да се върнат при семействата си, за което е нужна подкрепата на цялото общество.

Госпожа Шабани обясни още, че е разработен проект за закриването на домовете за медико-социални грижи, където се отглеждат бебета на възраст до 3 години. В изпълнение е проектът „Детство за всички”, който предвижда извеждане на децата с увреждания от институциите. Утре младежите от Съвета на децата ще се срещнат с деца от различни институции по време на национална среща в рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Надя Шабани е определена за председател на Обществения съвет към Фонда за лечение на деца

Министерският съвет определи председателя на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани за председател на Обществения съвет към Център „Фонд за лечение на деца”.

В състава на Съвета са включени проф. Огнян Бранков (МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”), доц. Калинка Коприварова и доц. Анелия Буева от Специализираната болница за активно лечение по детски болести, доц. Николай Милев от Специализираната болница за активно лечение по ортопедия „Бойчо Бойчев”, д-р Мария Недялкова от Министерството на здравеопазването (МЗ), Ивайло Иванов от Агенцията за социално подпомагане (АСП), председателят на Българския червен кръст (БЧК) Христо Григоров, Десислава Хурмузова от Гражданската инициатива „Спаси, дари на…”, Красимира Величкова от Българския дарителски форум, журналистите Мария Андонова от Българската национална телевизия (БНТ), Юлия Гигова от Българското национално радио (БНР) и Петър Галев от „Хелт медия”.

Общественият съвет се състои от 13 членове, които се определят поименно от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. От тях четирима са изтъкнати медицински специалисти, по един представител на МЗ, АСП и БЧК, двама – от НПО, осъществяващи дейност в областта на подпомагането на деца в страната и дарителството, и по един – от БНТ, БНР и друга медия в страната. Мандатът на членовете е три години, като едно лице не може да участва в него повече от два последователни мандата.

Общественият съвет е натоварен да отправя предложение към директора на Център „Фонд за лечение на деца” по всяко подадено заявление, като при положително становище предлага и размер на паричната сума, която да бъде отпусната, а при отказ – посочва мотиви.

Съветът анализира дейността на Фонда и изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране и разходване на средствата и предлага при необходимост максимални стойности за финансиране на съответните дейности със средства от фонда.

Детският съвет ще обсъжда как да се промени отношението на обществото към децата от институциите

На 9 септември, четвъртък, ще се проведе редовното заседание на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. Темата на срещата е „Митове и реалност за децата в домовете. Как да променим отношението на обществото към тях”.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани ще открие официално заседанието в 14.00 часа /зала 5, служебен вход на МТСП/.

На дискусията ще бъдат излъчени филмите „Дом в дома” и „У дома, а не в дом”. Участниците ще предложат промени, чрез които може да се постигне повече инициативност и независимост на децата от специализираните институции.

След края на дискусията представителите на Съвета на децата ще присъстват на благотворителен мач за децата от домовете /18.00 часа, Национален стадион „Васил Левски”/.

На 10 септември, петък, от 11.30 часа в зала 1 на хотел „Родина” членовете на Детския съвет ще е включат в Националната среща „Детство за всички”. Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика по повод Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване.

ДАЗД проверява случая с натровеното 4-годишно момче

Държавната агенция за закрила на детето информира Агенцията за социално подпомагане за случая с 4-годишното дете, пило отрова за хлебарки, което е прието с опасност за живота в МБАЛСП „ Пирогов”

На 02 септември в село Горна Василица, община Костенец, Ф.К. е пил от шише с препарат против хлебарки. Веднага след това детето е прието в Медицински център – Ихтиман и спешно е транспортирано до „Пирогов”. Прието е в 23.00 часа със сериозно тежко фосфорно отравяне.

Експерт от ДАЗД посети детето и разговаря с лекуващия лекар д-р Боянова. В момента момченцето е на апаратно дишане и е стабилизирано състоянието му.

Социалните работници от отдел “Закрила на детето”- гр. Ихтиман са започнали работа по случая, за да изяснят при какви условия живее детето. Установено е, че Ф.К. се отглежда от майка си, която има още три по-малки деца.

46 320 са обажданията на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първите 6 месеца на 2010 г.

За първите 6 месеца на 2010 г. на Националната телефонна линия за деца 116 111 са постъпили 46 320 обаждания, а проведените консултации са 8937.

Най-активни в позвъняванията през този период са момчетата в тийнейджърска възраст (76%). На телефона те споделят своите емоционални проблеми и търсят информация за разрешаването им. Основните въпроси са:

  • прекъсване на връзката с любим човек;
  • изневяра във връзката;
  • първи влюбвания и как да признаят чувствата си;
  • конфликти с приятели, отхвърляне от съученици.

Други важни теми, по които се търси помощ на телефон 116 111, са проблемите в семейството (развод на родителите, конфликти между поколенията, мъка на децата по родители, които са в чужбина). За това се обаждат около 10 % от децата.

Чести са и обажданията от роднини на дете в риск, съседи, приятели или граждани, които желаят да се информират за Националната телефонна линия за деца и нейните възможности или да подадат сигнал.

Само 5 % от позвъняванията са от родители. Те се обаждат във връзка с конфликти между тях и децата им, при съмнения за развитийни проблеми на децата или за да съобщят за ситуации, в които другият родител неглижира или упражнява насилие над децата.

Специалистите от телефон 116 111, след проведени консултации по телефона, са насочили сигналите към отделите за закрила на детето /187 случаи/ или към училищен психолог /228 случаи/.

Информация

Национална телефонна линия за деца 116 111 беше открита на 5 ноември 2009 г. Тя предлага информиране, консултиране и помощ за деца по всяко време на денонощието и е напълно безплатна от цялата територия на България. Екип от професионалисти с образование в сферата на психологията, специалната педагогика, социалните дейности, с опит и желание за работа с деца и юноши, поемат обажданията и се стремят да предложат подкрепа, насочване и помощ за различни проблеми на децата, тийнейджърите, родителите.

Споделеното на телефон 116 111 остава поверително. Единствено, ако детето е в опасност, може да се ползва информацията, която се предоставя, за да се осигури помощ.

На линията може да се консултира всеки, но по проблеми, свързани с децата. Може да се обади възрастен и да съобщи за дете в риск или да потърси начин да помогне на дете.