Month: January 2013

Публична покана с обект услуга и предмет: „Превод на Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г. от английски на български език“