Month: October 2013

Становище на ДАЗД относно разпространения в интернет клип на група „СТЗ отбора” с участието на деца, съдържащ сцени на насилие и употреба на наркотици

/ In Становища / By Павлина Хинкова / Comments Off on Становище на ДАЗД относно разпространения в интернет клип на група „СТЗ отбора” с участието на деца, съдържащ сцени на насилие и употреба на наркотици

Обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Проект № 0102-ДАЗД -1.9.; BG161PO002-1.9.01-001”