Month: April 2014

Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето“

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето“

Публична покана с две обособени позиции:

  1. Обособена позиция № 1 – „Доставка на канцеларски материали”
  2. Обособена позиция № 2 – „Доставка на консумативи“
/ In Профил на купувача / By Павлина Хинкова / Comments Off on Публична покана за събиране на оферти по реда на Глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Държавна агенция за закрила на детето“

Становище на ДАЗД относно необходимите мерки и нормативни промени за ограничаване на ранни раждания и защита на правата на децата

/ In Становища / By Павлина Хинкова / Comments Off on Становище на ДАЗД относно необходимите мерки и нормативни промени за ограничаване на ранни раждания и защита на правата на децата