Month: August 2014

Служители на ДАЗД се включиха в Деня за подкрепа на СОУ „Луи Брайл“

Нови градинки и ремонтирани стаи ще посрещнат през новата учебна година учениците на СОУ „Луи Брайл”, гр. София. Експерти от Държавната агенция за закрила на детето се включиха в боядисването на помещенията и освежаването на тревните площи. Това стана по време на Деня за подкрепа на училището за деца с нарушено зрение, организиран от Telus International и фондация „И аз мога“.

Над 500 човека и техните семейства се включиха в ремонта на стаите и стълбището в пансиона към училището, в подмяната на лампите и облагородяването на двора. Инициативата, която се провежда за втора поредна година, премина под мотото „Да даваме там, където живеем”.

„Държавната агенция за закрила на детето се присъедини към този Ден на подкрепа, защото вярваме, че усилията на обществото трябва да са насочени към подобряването на условият и средата за развитие на децата и младите хора. Вярвам, че всички, които днес сме тук, ще продължим да работим в подкрепа на тази кауза, за да подкрепим децата и преподавателите в СОУ «Луи Брайл» в стремежа им за по-добър живот”, заяви в приветствието си към присъстващите г-жа Милена Дянкова, държавен експерт в ДАЗД. «Пожелавам на учениците, които ще учат и живеят в тези стаи, да ги изпълват със радост и усмивки и да постигнат много успехи», допълни тя.

Денят за подкрепа се провежда във всяка страна, в която работи Telus International.През миналата година над 15 000 души от цял свят са се включили в инициативата „Да даваме там, където живеем”.

До 1 септември 2014 г. се приемат детски творби за участие в конкурса на ДАЗД “Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”

Остават две седмици до крайния срок за приемане на творби за участие в конкурса за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема “Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”. Той се провежда в рамките на кампанията на Държавната агенция за закрила на детето „2014 – година на правата на детето”, обявена по повод 25-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.

До 1 септември всяко дете на възраст от 5 до 18 години може да представи в ДАЗД до 3 творби – рисунка, фотография или фотоколаж, които изразяват възможните опасности в обкръжаващата среда, както и начините да бъдат избегнати.

Творбите на децата ще бъдат оценявани и класирани от специална комисия.

Над 400 момчета и момичета вече са изпратили своите впечатления и предложения за създаване на сигурна и безопасна среда за развитие на  децата и младите хора в България.

До 3 ноември 2014 г. пък е срокът за участие във втория конкурс на кампанията. В него могат да кандидатстват реализирани и реализиращи се през тази година програми или проекти за превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца. Приемат се номинации от детски градини, училища, читалища,  клубове и школи за деца, домове и резидентни услуги за деца, лишени от родителски грижи; от държавни институции, областни и местни администрации; от неправителствени организации и фирми.

Награждаването на всички победители ще се проведе на 20 ноември 2014 г.

Обучение на персонала на Центрове за настаняване от семеен тип стартира в град Благоевград

Стартира обучението на част от социалните работници и специалисти, които ще се грижат за децата и младежите с увреждания в новоизградените центрове за настаняване от семеен тип в град Благоевград.

Обучението се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Детство за всички”. Курсът се провежда от избраното чрез обществена поръчка Гражданско сдружение „Заедно за децата” и ще протече на два етапа в рамките на 3 дни. През септември през обучението ще премине и останалата част от персонала.

Изграждането на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище са заложени в програмата за разширяване на социалните услуги в община Благоевград и е финансирано изцяло със средства по ОП „Регионално развитие“. Общата стойност на проекта е 2 079 445 лева.

Във всяко едно от ЦНСТ ще бъдат настанени по 12 деца, а в Защитеното жилище ще живеят 8 младежи. Ще бъдат разкрити 37 нови работни места.

Държавната агенция за закрила на детето чрез проект „Детство за всички” извършва оценки на децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции, подготвя ги за настаняване в новите услугии осигурява базовото обучение на персонала.

Установени са груби нарушения в ЦНСТ в кв. „Княжево”

В Центъра за настаняване от семеен тип „Света Екатерина” в столичния кв. „Княжево” са допуснати груби нарушения на пропускателния режим, с което е създаден риск за безопасността на настанените там деца. Това установи проверка от Държавната агенция за закрила на детето на действията на доставчика на социалната услуга Фондация „Надежда за малките”. Проверката бе разпоредена от председателя на ДАЗД след като в началото на м. август от Центъра изчезна и бе обявено за издирване от органите на МВР дете на 1,6 г. То е настанено от отдел „Закрила на детето“ след отказ на майката да се грижи за него.

Инспекторите на ДАЗД установиха, че в деня на изчезване на детето, персоналът е нарушил установения ред, при който се осъществяват срещи. Детето е оставено при майката си без наблюдение от страна на служител на ЦНСТ, а вратата на центъра е била отключена. По същото време в услугата са присъствали и външни лица, което е недопустимо, и нарушава утвърдените правила и процедури за работа в социалните услуги.

Инспекторите констатираха и пропуски във воденето на документацията и личните досиета на децата.

След подаване на сигнал към органите на МВР изчезналото дете е намерено, то е в добро здравословно състояние и е върнато в ЦНСТ „Св. Екатерина”.

Във връзка с установените нередности председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева поиска от изпълнителния директор на доставчика на социалната услуга Фондация „Надежда за малките” да наложи дисциплинарни наказания служителите на Центъра за настаняване от семеен тип „Света Екатерина”, допуснали грубите нарушения.

Заместник-министър Спаска Петрова и председателят на ДАЗД Ева Жечева посетиха центрове за настаняване от семеен тип в Пловдив и Асеновград

Заместник-министърът на труда и социалната политика Спаска Петрова и председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Ева Жечева проучиха днес потребностите при предоставянето на социални услуги в област Пловдив. Те посетиха центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с увреждания в Пловдив и Асеновград и разговаряха с Петър Зехтински – заместник-кмет на Пловдив в направление спорт, младежки дейности и социална политика, както и с екипите на териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и ДАЗД в Пловдив.

„Качествената грижа е водеща при предоставянето на социални услуги за деца. Нашата отговорност е особено голяма, когато става дума за деца с увреждания”, подчерта заместник-министър Спаска Петрова.

Достъпът до образование на децата в ЦНСТ, полагането на здравни грижи за тях и междуведомствената комуникация са проблемите, които откроиха общинските служители и работещите в центровете. Задържането на персонала се очерта като основна трудност в ЦНТС, тъй като средната заплата там е 360-450 лв.

В община Пловдив грижи за деца и младежи се предоставят в пет ЦНСТ. Четири от тях са за деца с увреждания. Там са настанени 52 деца и младежи, изведени от 14 общини в България. В ЦНСТ – Асеновград, са настанени 11 деца с увреждания на възраст между 13 и 22 години.

Заместник-министър Спаска Петрова съобщи, че се работи по изготвянето на единен финансов стандарт за издръжка на социалните услуги, който да гарантира тяхното качество и да подсигури грижа за децата. Според нея обществото трябва да подпомогне интеграцията на децата със специфични потребности. „Институциите да насочат усилията си към превенцията на изоставянето и осигуряването на семейна иили близка до семейна среда за всички деца”, апелира заместник-министърът.

„467 деца и младежи от институции вече живеят в Центровете за настаняване от семеен тип и в защитените жилища, създадени в 29 общини“, посочи председателят на ДАЗД Ева Жечева. Проект „Детство за всички“ – част от операция „Да не изоставяме нито едно дете” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, ще бъде удължен. ДАЗД съвместно с коалиция от неправителствени организации „Детство 2025“ вече работи по идентифициране на всички проблеми в процеса на деинституционализация и търси начини за тяхното преодоляване.

България има първи сензорни терапевти за работа с деца с аутизъм

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева, кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова и популярни творчески личности връчиха днес сертификатите на първото поколение сензорни терапевти в България. Обучението е инициирано и организирано от Фонд за терапии за деца с аутизъм с подкрепата на министерствата на здравеопазването и на образованието. В продължение на три месеца – от юли до септември т.г., 13 ресурсни учители от София, Добрич, Смолян, Стара Загора, Велико Търново, ДМСГД – Бургас и специалисти от Център за работа с деца с аутизъм „Тацитус“ и Център за деца с проблеми в развитието – Студентски град, са преминали курс на обучение при световно известния лектор Кристиане Куул, усъвършенствала сензорна интеграция в Калифорния, ръководител на отдела за ерготерапия в Детски център Мюнхен, ръководител за усъвършенстване SIAT.

Сертифицирането на първите сензорни терапевти днес е доказателство за успешен модел на партниране между граждански организации, държавна и местна власт и професионални общности в името на националната кауза – децата, заяви г-жа Ева Жечева. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя усилията на Фонда за терапии на деца с аутизъм и на всички неправителствени организации, работещи за децата. Разработваме политики за подобряване на условията за живот на децата с увреждания и техните семейства чрез Националната програма за гарантиране на правата на децата с увреждания и лицензирането на центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца със специфични особености в психичното развитие. В ръцете на възрастните е целият свят и бъдещето на всяко дете, наша е отговорността заедно да работим, за да направим този свят по-добър и да гарантираме равни възможности за развитие и достоен живот на всички деца, каза г-жа Жечева.

До момента в България нямаше нито един специалист, обучен и работещ според световно наложените и доказани стандарти. Сензорните терапевти, които днес получиха своите сертификати, са първите, които ще прилагат наученото, за да подобрят комуникацията, разбирането и социализацията на децата от аутистичния спектър, да научат децата как да интегрират сетивата си към заобикалящия ги свят, да им създадат мотивация, знания и умения, чрез които тези момчета и момичета да излязат от техния свят, за да навлязат в нашия.

Сред сензорни терапевти, на които бяха връчени удостоверения, е г-жа Мина Ламбовски – ръководител на сдружение „Тацитус” и един от моторите на процеса за промяна на нагласите на обществото ни към децата от аутистичния сектор и подготовката на квалифицирани специалисти за работа с тях и семействата им.

Независим консултант препоръча нов план за изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация на децата в България

Анализ на независим международен консултант препоръчва да бъде изготвен нов План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. Той трябва да бъде изработен в широка консултация с професионалната и НПО общност, който поддържа фокуса върху деинституционализацията на услугите за грижа и закриването на всички институции за деца, но също така насочва изпълнението към реформа в цялата система, включително превенция и подкрепа на семейството.

Анализът бе възложен от УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ на Джоана Роджърс от Консултантска група за ЦИЕ/ОНД „Партньорство за всяко дете”, след решение на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация. Целта на направения Преглед и оценка на изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България” и Плана за действие, е  да установи актуалното състояние и да се засили изпълнението на Визията краткосрочно – до края на 2015 г. и средносрочно – за периода 2015 г. – 2020 г.

В доклада са представени ключовите заключения от направения преглед и оценката на въздействието на досегашната реформа в грижата за децата върху живота на самите деца и оценка на силните и слабите страни в изпълнението на Плана за действие; направени са предложения за изменения в Плана за действие, които да бъдат обект на дискусия с ключови заинтересовани страни.

В него се оценява като правилен подходът за реализация на процеса на деинституционализация на деца в България. Приетият през 2010 г. План за действие допринася за подобряване на благосъстоянието на децата в България и ще продължи да има положително въздействие върху промяната на грижата за най-уязвимите членове на обществото, е становището на международния консултант. Като недостътък е посочено фокусирането само върху 5-те проекта, реализирани със средства от Европейските фондове и свеждането на процеса на деинституционализация да изпълнение на тези проекти.

Отчетено е ускоряване на намаляването на броя на децата в институционална грижа и увеличение на броя деца, настанявани в алтернативна грижа в общността от семеен тип или в приемна грижа. В процес на изграждане са резидентни звена в общността – центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). Предвижда се до октомври 2014 г. около 1400 деца и млади хора с увреждания да бъдат преместени в тези нови центрове, след дълъг процес на планиране въз основа на проведени индивидуални оценки и конференции по случай по проект „Детство за всички”, изпълняван от ДАЗД. Към началото на месец август броят на децата и младежите от целева група по проекта е 1035, настанени в 22 ДДУИ, 1 ДДФУ и 29 ДМСГД. В новоизградените услуги (ЦНСТ и ЗЖ) са настанени общо 444 деца и младежи в 27 от 80 целеви общини.

Като силни страни независимият консултант Джоана Роджърс извежда ясния фокус и категоричния политически ангажимент от страна на държавата за промяна на грижата, както и подкрепата на ЕС, НПО, професионалната и академична общност, областните и общинските власти; вземането на решения чрез професионални и подробни индивидуални оценки на потребностите на децата в институционална грижа, конференциите по случай и редовните прегледи; успешния „контрол на входа” за превенция на влизането на деца в ДМСГД.

Сред посочените слаби страни и предизвикателства са укрепването на услугите за превенция и подкрепа на семейството, което е необходимо дори в областите със сравнително развити мрежи от подкрепящи услуги в общността; медицинското разбиране за увреждане и разглеждането на потребностите на децата с увреждания в голяма степен от гледна точка на медицинските им потребности, което ограничава ефективността на подкрепящите услуги за тях и семействата им; обучението и подкрепата на персонала в новите услуги, за да може да се управлява процесът на деинституционализация ефективно и да се минимизират рисковете.

В доклада са направени и препоръки за Плана за действие за изпълнение на Визията за деинституционализация за периода 2015- 2020 г., сред които:

  • Завършване на започнатия процес на деинституционализация и продължаване през следващия период със затварянето на останалите 20 ДМСГД, 74 ДДЛРГ и всичките 24 ДДУИ;
  • Коригиране на стратегическите цели така, че да включат реформата на цялата система с акцент върху превенцията на разделянето на децата от техните семейства и влизането във формална грижа.
  • Разработване на политика за хората с увреждания, заедно с тях, която е насочена към целия жизнен цикъл, поставя си амбициозни цели за децата с увреждания и въвежда в законодателството разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
  • Гарантиране  на приобщаващ подход към достъпа до масово образование, заетост, жилищно настаняване и други услуги в общността.
  • Разработване и изпълнение на дългосрочна стратегия за развитие на социалните работници и работещите в системата на социални грижи според Плана за действие, общинските и областни планове за развитие на услугите.

ДАЗД започва проверка в ЦНСТ в кв. “Княжево” заради случай на изчезнало дете

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева разпореди проверка на действията на доставчика на услугата „Център за настаняване от семеен тип” в кв. „Княжево”, гр. София, във връзка с изчезнало дете на 1,6 г.

Инспекторите на ДАЗД ще проверят как е прилагана предприетата спрямо момиченцето мярка за закрила, както и дали управителят на социалната услуга е предприел всички необходими действия и мерки за гарантиране безопасността на настанените в центъра деца, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето.

Харта на клиента

Мисия на Държавната агенция за закрила на детето

  • да осигури условия за гарантиране правата на всяко дете в Република България чрез разработване политиката за детето и контрол на нейното изпълнение;
  • да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

Стратегически цели по административното обслужване в ДАЗД

  1. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване в агенцията.
  2. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги и при предоставянето им.
  3. Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителите, работещи по издаването на индивидуалния административен акт, с цел елиминиране на възможностите за корупция.

За да се запознаете подробно със структурата, дейността и други аспекти на Държавната агенция за закрила на детето разгледайте файла.

 

Споразумение за сътрудничество подписаха ДАЗД и Прокуратурата на Република България

Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Държавната агенция за закрила на детето подписаха председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева и главният прокурор г-н Сотир Цацаров.

Със споразумението се цели подобряване на взаимодействието и сътрудничеството между двете институции. Това ще се постигне чрез периодично обменяне на информация, необходима за разработването и провеждането на държавната политика за закрила на детето, за планирането на адекватни мерки и дейности за гарантиране спазването на правата на децата.

През последните години предизвикателствата, пред които е изправена ДАЗД са свързани с работата с определени групи деца – деца – бежанци, малолетни и непълнолетни бременни и родилки, деца в конфликт със закона или въвлечени в родителски конфликти, деца на родители – емигранти. При планирането на определени действия и мерки е от изключително значение и въвличането на прокуратурата, предвид нейната роля и компетенции.

Важно е регламентирането на участието на представители на прокуратурата при подготовката, разработването и обсъждането на проекти на нормативни актове и техните допълнения и изменения, които са в областта на закрилата на детето и които са обсъждани в рамките на работни групи или на Националния съвет за закрила на детето.

През 2010 г. ДАЗД разработи Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, който се основава на мултидисциплинарен подход и екипна работа, с цел взимане на решение в най-добрия интерес на детето. Анализът на практиката до момента показва изключителното значение на участието на прокурорите в тези екипни срещи, предвид техните професионални компетенции.

От изключително значение за планиране на мерки и действия за справяне с проблема, свързан с борбата със социалния феномен – “деца раждат деца”, е получаването на информация от прокуратурата за образуваните досъдебни производства и осъдените лица по тези състави. В края на 2013 г. ДАЗД извърши проверки по тази тематика в 39 родилни отделения в страната и в 21 дирекции “Социално подпомагане”, при  които беше установено, че в преобладаваща част от случаите на ранни бракове са информирани съответните прокуратури по места, но в голяма част от случаите са получавани откази за образуване на наказателни производства.

В споразумението се регламентира и изграденото добро междуинституционално сътрудничество при осъществяването на контролната дейност на Агенцията. През последните години по разпореждане на Върховната административна прокуратура са извършвани редица планови проверки в определени обекти – специални училища за деца с девиантно поведение, специализирани институции за деца, с участието на прокурори от съответните окръжни прокуратури по места.

Получаването на обратна информация във всяка една от двете институции във връзка с отправени запитвания  по случаи на  деца, жертви на насилие или в риск от насилие, както и за резултатите от извършена проверка или разследване е от особено значение за планиране на бъдещата работа по тези случаи и за оказване на методическа подкрепа на социалните работници или на доставчиците на социални услуги, в работата им по такива случаи.

От своя страна ДАЗД се ангажира да предоставя информация относно резултатите от своята контролна дейност, от извършени изследвания и проучвания по определени приоритетни области, свързани с формиране на конкретни политики за детето.